(Last Updated On: 30. marts 2021)

SF’s generalforsamling blev afviklet virtuelt. (Privatfoto)

Stevns: Tirsdag aften i sidste uge afholdt SF-Stevns virtuel generalforsamling. Med et par afbud i sidste øjeblik deltog seks medlemmer.

Den lokale formand og spidskandidat, Michael Graakjær glædede sig i sin beretning over en medlemsfremgang på tre det seneste år, så der nu i er 35 medlemmer af SF i Stevns Kommune.

Fokus på miljø og klima

Formanden kom i sin beretning godt rundt i mange emner, både på landsplan, regionalt og lokalt. Hvad angår det lokale, fremhævede Michael Graakjær bl.a., at SF ønsker velfærd fremfor skattelettelser, siger nej til en sydlig statsvej. og at kampen for Østbanen skal fortsætte.

Flere steder i beretningen blev miljø og klima fremhævet:

– SF ønsker at det grønne og klimaet kommer til at spille en større rolle i Stevns kommune. Kommunalt byggeri skal være med vedvarende energi, og alle indkøb skal være grønne og bæredygtige. Al mad, der serveres kommunalt, skal være økologisk. Vi skal i kommuneplanen arbejde for, at der bliver mulighed for sol- og vindenergi, og der skal afsættes tilstrækkelige områder til skov og grønne kiler, sagde formanden.

Valgforbund uden EL

Formanden redegjorde desuden for det valgforbund, som SF tidligere på måneden præsenterede sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Michael Graakjær afslørede, at drøftelserne om valgforbundet begyndte allerede for et par år siden, hvor Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten havde den første snak. Inden for det seneste halve år er Radikale kommet med.

– Vi nåede – som vi har skrevet ud, og som det har været skildret i pressen – efter mange møder til enighed med Radikale og Socialdemokraterne om et valgforbund. Desværre ønskede de Radikale ikke, at Enhedslisten skulle med. Men da vi har formået at skabe et valgforbund, der – noget usædvanligt – rækker længere end blot valgnatten, har vi vurderet, at den bedste mulighed for at få en ny politisk retning i Stevns Kommune er med dette valgforbund, sagde Michael Graakjær.

I den efterfølgende debat var der opbakning til valgforbundet, omend det blev beklaget, at Enhedslisten ikke er med.

Borgerligt valgforbund

Dannelsen af det borgerlige valgforbund blev også kommenteret af Michael Graakjær, der havde valgt den positive tilgang:

– Stort tillykke til dem. Jeg er glad for, at de understreger, at dette ikke er begyndelsen på lokal blokpolitik, for de varige løsninger findes bedst i fællesskab. Alle de borgerlige har talt skattenedsættelse, så det bliver spændende at se, om de vil spare på velfærden, eller om deres ønske er lige som vores: at skatten kan sættes ned om mange år, når Stevns bliver en rig kommune.

Han konstaterede, at der næppe er udsigt til en genåbning af aftalen om udligningsreformen de næste mange år, og at indtægtsgrundlaget i Stevns Kommune derfor næppe ændrer sig foreløbig.

Derfor er der fortsat brug for den skattestigning, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021, mener SF.

Udvikling af erhvervsliv

Partiets interne valgudvalg arbejder videre med valgprogrammet, der skal godkendes på det kommende opstillingsmøde. Datoen for dette møde er endnu ikke fastsat.

Michael Graakjær fortsætter på formandsposten. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Men blandt de deltagende medlemmer var der enighed om, at SF ønsker at udvikle erhvervslivet på Stevns.

– Det skal naturligvis være en politik, som sætter fokus på nye, grønne løsninger og som styrker de lokale fællesskaber. Vi bygger ikke på store firmaer, men vil udvikle de mange dygtige håndværksvirksomheder som Stevns er så rig på. Det er vigtigt for et godt erhvervsklima, at vi har hele Stevns dækket af et velfungerende internet. SF mener det er vigtigt at vi har mange lokale arbejdspladser, så Stevnsboerne ikke skal bruge tid og energi på at rejse til andre byer for at arbejde, blev det bl.a. opsummeret fra generalforsamlingen.

Efter valg til bestyrelsen blev posterne fordelt således:

Formand: Michael Graakjær, næstformand: Mariane Smed, kasserer: Hans Christian Rasmussen, sekretær: Birgit Smedegård Olesen, bestyrelsesmedlem: Torsten Paridon og endelig suppleant: Birgit Kryger.
rmh

Skriv en kommentar