(Last Updated On: 11. januar 2021)

En alliance bestående af SF og Venstre går nu sammen for at øge presset på regeringen til at finde penge til at renovere de stærkt nedslidte togskinner på Østbanen.

Østbanen trænger til nye skinner. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Regeringen afsatte ikke penge til at renovere den sjællandske lokalbane i de seneste finanslovsforhandlingerne, og det har nu fået SF og V til at finde sammen for at presse på for en løsning.

De to partier har i første omgang taget initiativ til en høring om lokalbanernes økonomi i begyndelsen af det nye år i regi af Folketingets transportudvalg oplyser Anne Valentina Berthelsen, der er folketingsmedlem og transportordfører for SF, og Jacob Jensen, der er folketingsmedlem for Venstre samt næstformand i regionsrådet i Region Sjælland i en pressemeddelelse.

– En høring vil kunne frembringe fakta omkring, hvordan regionerne ikke har mulighed for at betale for en hel udskiftning af skinnerne som på Østbanen. Lokalbanerne er en vigtig del af den kollektive transport, hvorfor der hurtigst muligt skal findes en løsning på denne udfordring. Det må gerne ske allerede ved de kommende infrastrukturforhandlinger i starten af det nye år, hvor regeringen kan blive pålagt at finde midlerne, siger Anne Valentina Berthelsen.

Venstres Jacob Jensen tilføjer:

– Efter en høring vil næste skridt kunne være, at SF og Venstre indkalder til en forespørgselsdebat i Folketingssalen. Her kan vi forsøge at skaffe et flertal for en såkaldt vedtagelsestekst, der skal pålægge regeringen at prioritere den nødvendige finansiering senest ved sommerens økonomiforhandlinger med Danske Regioner. Er der et politisk flertal i Folketinget for det, vil regeringen blive nødt til at efterkomme ønsket.
rmh

Skriv en kommentar