(Last Updated On: 8. juni 2021)

Svar til Enhedslisten: Mig bekendt har SF’s landsledelse, som er vores øverste organ, ikke afgivet et forhandlingsmandat til ordføreren, så officielt mener SF ikke noget centralt fra om statsvejen til Stevns.

SF-Stevns har derimod en holdning til, hvor en statsvej bør gå – og den kæmper vi for, uanset hvad forskellige SF-folketingsmedlemmer mener.

I SF-Stevns har vi den holdning, at vi formulerer og kæmper for den lokalpolitik, som vi mener, er den rigtige. Vi tager udgangspunkt i vores ideologiske holdning, det problem, som skal løses, og borgernes input. Vi vejer imod og for, og vi er smerteligt bevidste om, at eksempelvis anlæggelsen en vej kan give gener for nogle, ligesom det vil give gener for andre, hvis vi undlader at anlægge den. Disse plusser og minusser lægges i vægtskålen. Hos SF-Stevns falder det til den ene side, hos SF-Køge var udfaldet et andet – i ordets bogstaveligste forstand ser de jo problemet fra den anden side.

SF-Stevns har mange meninger og sager, som vi kæmper for – og det gør vi, selv om vi er uenige med andre SF’ere, og selv om vi ikke kan garantere, at vores ønsker bliver gennemført. Politik er også at kæmpe for sine holdninger uanset udsigten til succes.

Michael Graakjær
Formand for SF-Stevns

Skriv en kommentar