(Last Updated On: 1. august 2017)

SF ønsker at borgerne via en underskriftindsamling kan sætte et forslag eller emne til behandling i kommunalbestyrelsen. SF ønsker med dette forslag at styrke dialogen med borgerne og inddrage dem i den fremtidig udformning af kommunen. For SF vil dette forslag være en måde, ud af forhåbentligt mange, som kan styrke den offentlige samtale.

Der er historier fra hele landet i aviserne, hvor folk ikke føler sig hørt i lokale sager – man kan nævne parkeringsafgifterne i Køge. Danmarks Statistik lavede en undersøgelse på Folkemødet på Bornholm. Den viste, at 73 procent mener, at de har lille eller ingen indflydelse på udviklingen i den by, de bor i, mens 54 procent ønsker en lille eller stor grad af indflydelse.

SF ønsker en model med underskrifter, som det allerede gøres i nogle kommuner, og som Folketinget snart vil gøre det. SF ønsker en ordning, hvor man sikrer, at der er folkelig opbakning. Derfor skal der indsamles et antal underskrifter, som svarer til, hvad et mandat i kommunalbestyrelsen vil koste. De forslag, som opfylder kravet, skal optages til behandling på lige fod med forslag fremsat af forvaltningen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

SF forestiller sig, at mange forskellige emner kan forsøges rejst, eksempelvis en cykel- eller gangtunnel til skolebørnene i Strøby, et kommunalt turistkontor i Rødvig, et psykiatrisk udrykningsteam, flere busruter eller flere voksne i daginstitutionerne.

Kommunen er os alle sammen. Derfor er det vigtigt, at vi gennem adgangen til at rejse sager, giver borgerne mere ejerskab over folkestyret.

Michael Graakjær
Formand for SF-Stevns

 

Skriv en kommentar