(Last Updated On: 9. november 2021)

SF ønsker, at hjemmesygepleje og hjemmepleje skal tage afsæt i borgerens ønsker og ressourcer – borgeren skal være i centrum. Borgeren med et behov for hjælp skal føle sig set og opleve at blive mødt med nærvær og den omsorg, som vedkommende har brug for. Vi ønsker samtidig at borgerne møder færre forskellige medarbejdere, og at det betyder mere tilfredshed med den hjælp, som de modtager uden, at det bliver dyrere for kommunen.

SF ønsker, at kommunen afprøver det hollandske koncept, Buurtzorg, som er baseret på en integreret hjemme- og sygepleje. Metoden er, at en række med- eller selvstyrende teams får et udstrakt ansvar for ledelse og organisering. De ansattes udstrakte ansvar betyder, at man kan skære ned på ledelse, administration og dokumentation. Øget indflydelse på eget arbejde giver øget arbejdsglæde, mindsker sygefraværet og øger fastholdelsen af personalet.

Buurtzorg metoden er en helhedspleje, hvor faggrænser udviskes, hvilket betyder, at den ansatte, som er ude at give medicin, også gerne må hjælpe borgeren på toilettet.

Hvad skal der til for at Buurtzorg-modellen kan fungere i en dansk kontekst? Det afprøves lige nu i Ikast-Brande Kommune.

Michael Graakjær
Kandidat til kommunalbestyrelsen for SF

Skriv en kommentar