(Last Updated On: 26. oktober 2021)

SF vil virkeliggøre de planer som borgerne og politikerne har vedtaget.

Skulle vi ikke virkeliggøre nogle af de gode planer, som borgerne og politikerne har vedtaget for udviklingen i Stevns kommune? Fx udviklingsplanen for Strøby Egede med Kystvejen?

Der findes ikke mange steder, hvor man kan færdes på en ca. 8 km lang strækning langs kysten og se ud over vandet. Kystvejen er derfor en fantastisk mulighed for at man kan opleve udsigt, vand og strand. På en del af strækningen er det sådan, mens det andre steder kun er en mulighed.

I udviklingsplan for Strøby Egede fra 2019 – vedtaget af politikerne – er der mange gode forslag, som man endnu ikke har taget hul på. En vigtig del er Kystvejen. Flere steder peges der på, at Kystvejen ikke giver mulighed for at færdes trygt. Der skal være bedre muligheder for bløde trafikanter, der skal udvikles et stisystem og rekreative områder.

Det er i den sammenhæng, SF har udarbejdet en skitse til at få disse planer til at tage form: Kystvejen skal ikke kun være en gennemfartvej for biler, hvor fodgængere og cyklister kun kan færdes utrygt. Der skal skabes plads til sti for de bløde trafikanter ved at gøre vejen til en ensrettet stillevej med parallel vej med udgangspunkt i Brinken. Og de sidste eksisterende grønne pletter skal bevares og udvikles til rekreative områder og natur fx det ubebyggede område ud for stenrevet.

Mulighederne skal udvikles i et samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere, som kommunens udviklingsplan skriver.

Birgit Smedegård Olesen
Granvej 5
Hårlev

Skriv en kommentar