(Last Updated On: 10. januar 2020)

Sigurd Brandt tegnede blandt andet den karakteristiske pyramide i Boesdal. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Rådgivende ingeniør Sigurd Brandt – der i over 50 år boede på Renge gamle skole og har tegnet flere markante bygninger på Stevns – er død, 89 år. Onsdag sov han ind på Plejecenter Plushøj i Rødvig efter længere tids sygdom.

Sigurd Brandt, der er født i København og vokset op i Holte, flyttede for mere end 50 år siden til Stevns med hustruen Ulla, som voksede op i Holtug. Parret flyttede ind i den gamle skole i Renge, og her boede Sigurd Brandt helt frem til 2016. Sin hustru mistede han i 2012.

På Stevns er Sigurd Brandt ikke mindst kendt som manden, der tegnede en række markante bygninger. Blandt de mere kendte er Pyramiden i Boesdal Kalkbrud, der i sine første år blev brugt til at tørre kalken fra det nu nedlagte kalkbrud. Men også den gamle, nu fjernede svømmehal og Stevnshallen står der Sigurd Brandts navn på.

Det kan også nævnes, at han – sammen med en lokal præst – tog initiativ til at få lukket Egestræde i Store Heddinge for gennemkørende trafik for at skåne børnene på Store Heddinge Skole. Først efter skolens lukning i 2000 blev spærringen ophævet.

Han meldte sig også i arbejdsgruppen, der ønskede at bevare Stevnsfortet efter, at forsvaret forlod det underjordiske anlæg, var i en årrække medlem af Store Heddinge Rotary Klub og tog endvidere en tørn i bestyrelsen for Selskabet Højeruplund.

Privat var Sigurd Brandt en tilbageholdende natur, der kun sjældent blandede sig i den offentlige debat, men han trivedes bedst ved altid at have noget at rive i, og han fortsatte sine mange aktiviteter langt op i firserne.

Først i april sidste år trådte hans rådgivende ingeniørfirma i likvidation.

For fire år siden var han udsat for en soloulykke, der på sæt og vis bremsede op for hans aktive levevis. Han slap fra ulykken med livet i behold, men ikke længe efter flyttede han fra skolen i Renge til Plushøj i Rødvig, hvor han levede sine sidste år under tiltagende svagelighed.

Sigurd Brandt havde fire børn, hvoraf de tre: Rune, Eva og Peter efterlever ham. Desuden er der tre børnebørn.

Bisættelsen finder sted lørdag den 18. januar kl. 11.00 fra Holtug Kirke.

Skriv en kommentar