(Last Updated On: 27. december 2021)

Hvorfor er der dog ingen, der siger stop eller i det mindste timeout?

Trods massiv og samlet modstand i kommunerne langs Køge Bugt og skepsis i Sverige, planlægger By&Havn at starte dumpningen af slam i Køge Bugt i begyndelsen af januar.

Sikke en julegave/hadegave!

Man kan undre sig over, at de har så utroligt travlt med at komme i gang, når selve Lynetteholmen, som der også burde laves en samlet konsekvensundersøgelse af, først skal stå færdig i 2070.

Måske fordi de frem til 2023 kan dumpe uden, at der foretages miljøvurdering af det… Du læste rigtigt. Frem til 2023 har By& Havn et åbent vindue, hvor de konsekvensløst kan dumpe det mest forurenede slam.

Det drejer sig om 2,3 mio. kubikmeter let forurenet slam – ikke rent sediment, som det indimellem italesættes af tilhængerne af dumpning. Grunden til, at det kaldes rent, er, at indholdet af tungmetaller etc. ligger under de tilladt grænseværdier. Desværre kigger man ikke på den kumulative (samlede/ophobede) effekt af dumpningen sammenholdt med de andre ting, Bugten udsættes for.

Og så er der lige problemerne med næringsstofferne, som breder sig i det meste af bugten og i særdeleshed ned mod Stevns og Stevns Rev. Man har ingen fornuftige beregninger på, at det gør noget ved havmiljøets balancepunkt.

Det er så surrealistisk at være vidne til, at ingen siger stop eller i det mindste trykker på pauseknappen og får undersøgt tingene ordentligt.

Der er 50 år til Lynetteholm skal stå færdig, hvis altså økonomien holder. Hvad den samlede slutkonsekvens for Øresund vil være kan ingen svare på, for det er ikke undersøgt. Det er vores børns børnebørn, der skal bo der.

Hvorfor har man så travlt i By&Havn og på Borgen med at sætte det i gang?

Hvorfor vil man ikke bruge den fornødne tid til at undersøge det og sikre, at det er bæredygtigt?

Jeg beder indtrængende til, at politikere eller på Christiansborg og i København lige vil løfte blikket. Det skal vel være politikerne og ikke By&Havn, der sætter dagsorden. Måske skulle I se på finansieringen af Københavns infrastruktur i stedet for bare at sige ukritisk ja til alle projekter, der finansierer det.

Køge Bugt kommunerne og Stevns skal udvikles som attraktive bosætningskommuner. Der er også god plads til erhverv og vækst – helt uden øer.

Vores farvand skal ikke være losseplads for Københavns byudvikling, men havmiljøet genoprettes.

Der er brug for fortsat og vedvarende pres fra borgere og kommunalpolitikere.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre Stevns

Skriv en kommentar