(Last Updated On: 29. september 2020)

Fra Enhedslistens side mener vi, at der kan være gode grunde til at flytte Rødvig Station fra den nuværende placering til en placering nord for Vemmetoftevej.

Men helt principielt er det noget, der først og fremmest vedrører Rødvig, og derfor er det vigtigt, at det er en beslutning, som bliver støttet af Rødvigs borgere.

I Enhedslisten mener vi, at det er en sag, hvor det lokale demokrati må tale.

Netop derfor er det helt forkert, at kommunalbestyrelsen starter med at behandle og beslutte sagen på et lukket møde. Det giver grobund for alle mulige spekulationer om, at der er noget fordækt, at der er nogen, som har en skjult dagsorden.

Allerede under behandlingen af sagen om at udarbejde en forundersøgelse (1. marts 2018) fik vi protokolleret, at vi ønskede en borgerhøring i forbindelse med undersøgelsen.

Den er aldrig blevet lavet, og nu bliver der lagt op til, at vi skal tage en endelig beslutning, uden at der har været foretaget en borgerhøring.

I Enhedslisten er vi bange for, at Kommunalbestyrelsen kommer til at skyde sig selv alvorligt i foden ved ikke at gennemføre en borgerhøring om spørgsmålet. I stedet for en beslutning om stationen i Rødvig taget som følge af en demokratisk borgerproces, så kan vi ende med, at det i lang tid fremover vil blive diskuteret, hvor lukket og udemokratisk Stevns kommune er.

Vi er bevidste om, at der er et tidsproblem, hvis ikke sporudskiftningen skal blive forhalet (det havde der ikke behøvet at være, for beslutning om borgerhøring kunne sagtens være taget for en måned siden).

Enhedslisten har foreslået, at arbejdet med forhandlinger og undersøgelse af muligheder og problemer med flytning af stationen fortsættes, samtidig med at der i perioden frem til 30 november, gennemføres en 4 ugers borgerhøring i Rødvig.

På vegne af enhedslisten
Jan Jespersen og Sejer Folke

Skriv en kommentar