(Last Updated On: 4. november 2019)

Vi skriver på vegne af skolebestyrelserne i Stevns kommune, fordi vi er oprigtigt bekymrede. Vi er bekymrede, fordi der er varslet store besparelser i 2020-2023 på skoleområdet i Stevns kommune.

Spareforslagene inkluderer en reduktion af timetal og pædagoger i 0.-1. klasse, færre penge til at styrke de svageste elever, færre ressourcer til ledelse og teknisk personale, samt færre timer til IT-og læsevejledere samt trivsels- og inklusionsvejlederne (AKT). Alt sammen tiltag og ressourcer, der vil forringe et i forvejen trængt skoletilbud. Hvad mange måske ikke ved er, at Stevns er det sted i landet, hvor der bruges færrest ressourcer til undervisning per 6-16-årig. Ikke Samsø, Tønder eller Lolland; Nej, Stevns.

Efter afsluttet høringsfrist har KL og regeringen indgået en aftale, der giver os håb. Aftalen indebærer et løft af kommunernes serviceramme på 2,7 mia. bl.a. med henblik på, at kommunerne kan styrke folkeskolen, så eleverne ”oplever en varieret skoledag med differentierede undervisningsformer”.

Vi har derfor henvendt os til de stevnske politikere i håb om, at de vil tage imod denne håndsrækning og sikre kvaliteten af folkeskolen i 11. time, hvor forskellige udvalg mødtes inden 1. budgetmøde d. 10. oktober. Vi ved, I sætter børn og unge højt. Nu har I muligheden for at vise det.

På vegne af Skolebestyrelserne i Stevns Kommune,

Marie Louise Pehrson og Jacob Arendt, formand og næstformand i skolebestyrelsen på Strøbyskolen
Tine Harild og Thomas Mejborn, formand og næstformand i skolebestyrelsen på Hotherskolen
Tina Grønbæk og Brian Sønderby Qvist, formand og næstformand i skolebestyrelsen på Store Heddinge Skole

Skriv en kommentar