(Last Updated On: 3. maj 2022)

Måske går der nogen derude, som har lysten til at udvikle vores by Hårlev? Så kunne man måske samle sig i forskellige interessegrupper – og i dialog og samarbejde med HBE og kommunen – fokusere på nogle ganske bestemte udviklingsområder såsom:

1 Shelterby ved Køgevej, den gamle genbrugsplads. Den kunne give muligheder for turister i byen og virke i samspil med Ådalen.

2 Udvikling af boligområde ved Metalvej – en Stevns landsby.

3 Nyt look til vores Hovedgaden – kan man lave en mere hyggelig gade?

4 Cykelsti på Tingvejen og fra Hårlev til Hellested.

5 Legeplads i Hårlev.

Det er muligvis kun nogle af de punkter, man kunne tage fat på og der er helt sikkert flere. Men det er ønsker, som tager tid og nok også kræver ansøgninger til fonde, bymidteplaner m.m.

Skulle man have lysten og gå på mod til at være med i en gruppe for at få søsat disse ønsker og kan se glæde ved at det lykkes, så kan man skrive til mig på Cykeljohnny@live.dk. Så kan vi måske sammen få sat nogle ting i gang.

Johnny Andersen
Hovedgaden 1C
Hårlev

Skriv en kommentar