(Last Updated On: 5. oktober 2020)

Politik: I budgetaftalen mellem flertalsgruppen, Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, og så Enhedslisten, henvises til at ”manglende udligning” har fået forligspartierne til at vedtage en skattestigning på 1 procent, så skatten ændres til 26 procent i 2021.

Kassetræk skal undgås

I aftalen står bl.a. at partierne er indforstået med, at skattestigningen er udenfor den af Kommunernes Landsforenings og regeringens fastsatte ramme, og at skatteindtægten, efter reglerne, indfases over fire år.
Endvidere står der: ”Skattestigningen skal sikre, at kommunens økonomi fremadrettet kommer i balance, og at der er overskud på den strukturelle balance til at finansiere anlæg så kassetræk undgås”.
Og så står der: ”Hvis balancen ændrer sig, så kassebeholdningen stiger unødigt, er parterne indstillet på at sænke skatten igen”.

C villig til at sænke

Denne formulering ville den lokale presse godt have præciseret, for hvad betyder at ”kassebeholdningen stiger unødigt” og hvilke vilkår vil skabe en ændret balance som kan betyde skattesænkning?
Mikkel Lundemann Rasmussen (C) fandt, at der i realiteten ikke var et reelt kommunalt selvstyre, fordi Staten og regeringen i stort omfang styrede kommunernes økonomi.
– Men der kan jo komme en ny udligningsreform og dermed flere penge til Stevns, og hvis det sker så er vi villige til at sænke staten igen, lød det fra de konservatives gruppeformand.

V: Ja – S: Nææ

Venstres Bjarne Nielsen så også mulighed for at sænke skatten igen, hvis f.eks. regeringen besindede sig og tilgodeså kommuner som Stevns.
– Vi har heldigvis gang i en positiv udvikling med tilflytning, og det kan give os flere skatteindtægter, mente han.
Socialdemokraten Henning Urban Dam fandt, at ”det var fint hvis skatten tilpasses behovet”.
– Selv om vi har indgået en budgetaftale, er vi ikke flyttet i kollektiv. Der er stadig stor forskel på de politiske partier, sagde han.

R: En pseudodebat

Den lokale presse forsøgte flere gange, at få et svar på om der f.eks. var et bestemt beløb i kassebeholdningen, som ville betyde at skatten ville blive sænket, og det fik den radikale Line Krogh Lay til at kalde det for ”en pseudodebat”, for ingen jo vidste hvad fremtiden ville bringe.
Pressen spurgte derfor repræsentanterne for Venstre og Det Konservative Folkeparti om deres håb om skattesænkning var ”pseudo”, og det fik borgmester Anette Mortensen til at lukke for debatten om skatten skulle op eller ned.
– Jeg håber, at Stevns Kommune bliver fritaget for sanktioner, for borgernes penge skal ikke bare ligge i kassen, sagde borgmesteren, og heri var Enhedslisten enig:
– Skattepengene skal ud og arbejde for borgerne, lød det fra Jan Jespersen.

sky

Se også: Bredt flertal sikrer budget 2021

Skriv en kommentar