(Last Updated On: 27. april 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Jens Viggo Moesmand
Hyldevænget 31
4652 Haarlev

I en annonce i Stevnsbladet den 25. april inviterer kommunen og virksomheden til ”Borgermøde” hos Expladan med forudgående tilmelding!
Dagsordenen er omhyggeligt afgrænset til ”kort præsentation” og ”udvalgte vilkår”. Mon ikke de fremmødte allerede har et godt kendskab til både deltagerne og virksomheden.
Vi har også 11 års erfaring med, hvordan Stevns kommune forvalter en miljøgodkendelse, og hvordan kommunen afviser en offentlig debat om det. En debat, hvor helt konkrete spørgsmål kunne besvares.
Allersenest kan vi nu se det ved ”høringen af udkast til revurderet miljøgodkendelse”. Kommunen har nu annonceret denne, som foreskrevet i Miljøbeskyttelsesloven. Udkastet er imidlertid slet ikke tilgængeligt, sådan som annoncen oplyser.
En ting er, at hjemmesiden ikke har et menupunkt for ”Høringer og offentliggørelse”, så mange må give op. Noget helt andet er, at selv de mere it-erfarne må konstatere, at høringsudkastet forsat er hemmeligt. Ikke engang kommunebiblioteket, der er borgerens sikre vej til kommunens informationer, kan finde høringsudkastet.
Borgermødet vil derfor blive afholdt på grundlag af udvalgte dele af et hemmeligholdt materiale. Høringsfristen er også ulovlig, da den forudsætter, at der er adgang til udkastet.
Imens flyder det fortsat med plastaffald hele vejen rundt om virksomheden. Skal der nogensinde ryddes op?

Skriv en kommentar