(Last Updated On: 14. december 2016)

Orientering til medlemmerne af Strøby Egede Borgerforening

Kystdirektoratet har flere gange opfordret til sandfodring med en høfdelignende ordning, så sandet bliver på stedet.

Oprensningen var dette årtis største (og eneste) mulighed for at fremskaffe sand i mængder på 1.000 til 1.500 ton. Bortskaffelse af sandet er rigtig ærgerlig.

Hvis vore badestrande fremover skal tiltrække turister, skal der tænkes betydeligt mere kreativt.

Enhver kan ved selvsyn og på foto se, at sandet allerede er ved forsvinde! Sand er alt for flygtigt til kystsikring. Det vil forsvinde ved normalt højvande og nordøstlig vindretning. Det ved enhver kompetent sagsbehandler, og det fremgår af sagsbehandlingen.

Jo, Steen, du har virkelig hældt sand, skattekroner og badestrand ud i Køge Bugt!

En effektiv kystsikring skal gribes helt anderledes ad.

Efter nogle voldsomme storme i 1980’erne var Stevnsvej over for Strandparksvej virkelig truet. Kommunen har pligten, men kunne ikke beslutte sig, så vi fik tilkørt seks til otte vognlæs stiv lerjord, kom muldjord oven på og såede græs. Det holder endnu, og vi fik ros af fredningsdommeren.

På foto er vist Kystvejen overfor Nimgårdsvej. Her var vejen så truet, at der i 2009 blev søgt om høfder. Der blev i stedet opfordret til sandfodring. Skrænten er kun sikret med fibertex og løse sten.

Her ville en hævning af bunden og et lag sand øverst både sikre vejen og give en god rekreativ strand til de mange nye beboere omkring Hybenrosevej.

Teknisk chef kalder det kystsikring, og udvalgsformand Steen Hansen fastholder stædigt forklaringen og svinger sig op til at kalde det »rettidig omhu«! Med den holdning bliver det meget svært at få en fornuftig dialog.

Men kom med et ærligt svar på spørgsmålet om udgiften til bortskaffelsen af sandet og vor skrivelse til udvalgsmødet den 7. november 2016.

Sagsbehandlerens forglemmelse af vor skrivelse og tilsagnet om at huske os næste gang er nok den eneste korrekte besked fra kommunen i denne sag.

Georg Vad-Nielsen
Formand for Strøby Egede Borgerforening

(Fotos: Georg Vad-Nielsen)

 

Skriv en kommentar