(Last Updated On: 15. september 2020)

Det kommunalpolitiske flertal ønsker at hæve skatten i Stevns kommune.

En skattestigning vil kunne mærkes hos mange stevnsboer. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg håber derfor, at kommunalbestyrelsen, og især Venstre og Socialdemokratiet, finder andre metoder til at sikre et tilfredsstillende velfærdsniveau.

Som jeg forstår det, vil en gennemsnitlig familie med far, mor og børn der tilsammen har en indtægt på 392.000 kroner – ifølge en artikel i Stevnsbladet – skulle betale 250 kroner mere i skat hver måned. For en række familier kan den slags skattestigninger godt mærkes i husholdningsbudgettet, og det sender iøvrigt også et uhensigtsmæssigt signal, når det kommer til at fastholde og tiltrække små og mellemstore virksomheder til Stevns, for vi taler om virksomheder og lønmodtagere som jo ellers vil kunne bidrage til den fælles velfærd i forhold til børn, ældre og udsatte grupper. Læg dertil, at skattestigningen selvsagt også vil kunne mærkes for enlige, som måske i forvejen ikke har alverden at gøre godt med i hverdagen.

Jeg synes, at skattestigningen rammer socialt skævt. Den foreslåede skattestigning vil altså få en negativ effekt for mange mennesker.

Det er så iøvrigt også på sigt problematisk, at kommunens likviditetsniveau, der lige nu er på cirka 130 millioner kroner, om fire år vil være reduceret til 65 millioner kroner.

Jeg respekterer naturligvis, at flertallet er, som det er, men jeg håber også, at Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og De Konservative nøje vil overveje om der er andre muligheder i Stevns kommune.

At hæve skatten for helt almindelige familier og stevnsboer kan have en række uhensigtsmæssige konsekvenser for kommunen.

Martin Henriksen (DF)
Folketingskandidat i Sjællands Storkreds

Skriv en kommentar