(Last Updated On: 4. november 2021)

Omkring 140 borgere var mødt op i Sydstevnshallen for at høre spidskandidaternes bud på udvikling af Rødvig. Her var sandfodringen på stranden, flytning af boldbanerne, boligbyggeri og trafiksikkerheden på Vemmetoftevej blandt de debatterede emner.

Af Henrik Fisker
Sydstevnshallen var torsdag aften i sidste uge rammen om sit første vælgermøde. (Foto: Henrik Fisker)
Rødvig: Ved kommunevalget for fire år siden havde politikerne netop taget første spadestik på den nye idrætshal i Rødvig. Torsdag aften i sidste uge lagde den rammen om Rødvig Borgerforenings traditionelle vælgermøde og markerede dermed rent fysisk, at et gammelt valgløfte dermed var blevet opfyldt.
For fire år siden diskuterede de politiske kandidater også tre andre af samme borgerforenings store ønsker: flytningen af stationen nordpå og skabelsen af en grøn kile, hvor banelegemet løber i dag, bevarelsen af Plushøj som alment plejecenter for lokale borgere samt forbedring forholdene på Rødvigs sydstrand.
I dag er flytningen af stationen til en placering nord for Vemmetoftevej politisk besluttet, og de to andre ønsker er allerede ført ud i livet. Det undlod en række af de 10 kandidater ved torsdagens vælgermøde ikke at gøre opmærksom på, da de i den indledende runde blev bedt om at give et bud på, hvad de ville gøre for udviklingen af Rødvig.

Enighed i flertallet

I den efterfølgende debat stod det klart, at de fire partier i den nuværende flertalsgruppe (S, R, V og K) var enige om det meste, og at enigheden på en række punkter også omfattede SF og EL. Når det gjaldt de helt lokale emner i Rødvig, var der heller ikke den store uenighed at spore hos Nyt Stevns, LA og DF.
Anderledes med kommunens økonomiske politik, der kom på banen med det allerførste spørgsmål fra salen. En borger havde læst en artikel i Jyllands-Posten onsdag, der opregnede, at syv Venstre-borgmestre landet over har hævet skatten i den forløbne valgperiode trods partiets stærke profilering af et skattestop. Blandt disse kommuner kommer Stevns ind med den største skattestigning på et helt procentpoint. Det ville han gerne have politikernes kommentar til.
Det gik de næste 15-20 minutter med, hvor de velkendte fronter i de seneste to-tre års debat blev trukket skarpt op endnu engang. Ifølge Henning Urban Dam (S) en interessant snak, da ingen af de hidtidige vælgermøder ham bekendt havde taget fat på spørgsmålet, hvorfor det havde været nødvendigt at hæve skatten sidste år.

Nødvendigt skattehop

Det gav borgmester Anette Mortensen (V) en begrundelse for:
– Skattestigningen handler om, hvilken kommune vi gerne vil have. Udligningsreformen slog fejl og gav os ikke den forbedring af økonomien, som vi havde håbet og troet på. Derfor var vi nødt til at skaffe pengene på anden vis. Vi skal ud at finde 40 millioner kroner eller omkring 80 stillinger pr. år for at komme ned på 25 som skatteprocent igen. Jeg kan ikke se, hvor de stillinger skulle skæres, sagde borgmesteren, der ikke fandt det ønskværdigt at betale strafafgift til staten. Men det var den pris, som vi måtte betale, og vi har styr på økonomien, tilføjede hun.
Mikkel Lundemann Rasmussen (K) var dog “ikke nødvendigvis enig i, at vi skal fyre mennesker på rådhuset for at skabe et økonomisk råderum”.
– Der er også andre måder til en bedre økonomistyring, og den proces vil jeg gerne stå i spidsen for, sagde den konservative borgmesterkandidat.
Debatten om skattestigningen rullede frem og tilbage uden, at der kom noget konkret bud på, hvornår skatten eventuelt kan sættes ned igen. Som den sidste inden pausen rejste Anne Munch, der er opstillet som nr. 2 på Socialdemokratiets liste, sig op fra sin plads blandt tilhørerne og sagde:
– Jeg bor i Rødvig og havde glædet mig til at komme til vælgermøde for at høre jeres visioner om Rødvig. Og så bruger I al tiden på at diskutere skat, sagde hun og høstede én af aftenens få klapsalver.
8. klasse på Stevns Friskole solgte kaffe og hjemmebagt kage til fordel for deres kommende klassetur.

Trafiksikkerhed

Efter pausen, hvor eleverne i Stevns Friskoles 8. klasse, solgte kaffe og hjemmebagt kage til fordel for deres forestående klassetur, kom de lokale emner for alvor på banen. Arrangørerne havde bedt panelet forholde sig til, hvordan de forventeligt mange besøgende skulle komme frem til det kommende besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, når det åbner næste sommer.
Her var der bred enighed om, at det skal ske på mange forskellige måder.
– Gæsterne skal ankomme på vand, på gåben langs Klinten, på cykel, i bil og ikke mindst med Klintebussen. Det er vigtigt, at vi får det spredt bredt ud, understregede Mikkel Lundemann Rasmussen, der som udvalgsformand har det politiske ansvar for besøgscentret.
Hverken han eller de andre kandidater forudså trafikmæssige problemer, når besøgscentret åbner. Dem er der til gengæld nok af allerede i dag på Vemmetoftevej, hvor bilerne kører for stærkt, og det er svært at komme sikkert over på den anden side, påpegede flere i salen.
Line Krogh Lay (R) mente, at Vemmetoftevej er alt for bred.
– Man skulle tro, at det var starten på en forbindelsesvej til motorvejen, mente hun.
Jan Jespersen (SF) fik tilslutning fra flere partier, da han foreslog en cykelsti langs Vemmetoftevej, men en tilhører understregede, at det muligvis ikke er nok:
– Hvem tror på, at trafiksikkerheden bliver bedre af at flytte stationen til Vemmetoftevej, sagde manden, der lidt post festum brugte taletid for at bevare stationen, hvor den ligger nu.

En let kystsikring

Andre emner i debatten var sandfodringen på Rødvigs sydstand, som flere kvitterede for. Samtidig var der dog en bekymring over, at sandet allerede nu er trukket længere væk og dermed er på vej til at blotte “det sure hul”, som tidligere lå lige bag fiskerihavnens oplagsplads.
Henning Urban Dam (S) kaldte sandfodringen “en let kystsikring”.
– Det kan holde tre-fire år, men skal vedligeholdes. Indtil da skal vi bruge tiden på en snak med jer om, hvordan der skal se ud i det lange løb, mente han.

Oplagsplads for Lokaltog

Et andet ønske gik på at få flyttet de nuværende boldbaner mod nord til det kommunalt ejede areal ved siden af Sydstevnshallen. Det var de fleste i panelet med på, men borgmester Anette Mortensen (V) kom med bonusoplysningen, at det næppe er noget, som kommer til at ske “i morgen”.
– Vi har modtaget en ansøgning fra Lokaltog, der gerne vil benytte arealet til oplagsplads og arbejdsmaskiner, når de nye skinner på Østbanen skal lægges, sagde hun.
Martin Henriksen (DF) ville dog “ikke gå til valg” på at flytte boldbanerne, som hans søn spiller fodbold på. Og Niels Holvard (NB) slog i ét af sine meget få indlæg i debatten fast, at det næppe var værd at bruge skattekroner på.
– Det eneste, som jeg hører fra de andre kandidater, er la la la la la. De siger allesammen, at kommunen ikke har nogen penge, og alligevel vil de nu flytte boldbanerne og anlægge en ny vej ud til motorvejen i stedet for at reparere dem, vi har, slog han fast.

Boliger på boldbanerne

Ønsket om at flytte boldbanerne udløste en snak om, hvad arealet midt i byen så skal bruges til i stedet. Her viste én af de få uenigheder i panelet sig, da Henning Urban Dam bød ind med et forslag:
– Det kunne blive et meget attraktivt boligområde – et grønt fællesskab med stort og småt mellem hinanden, sagde han og fik straks tilslutning fra Sejer Folke.
Men det var Mikkel Lundemann Rasmussen ikke med på:
– Vi har ikke lyst til at bygge boliger på området, sagde den konservative kandidat, der hellere ville tænke det i Rødvigs grønne kile som fritidsområde. Samme holdning havde Martin Henriksen, der henviste til, at Stevns Friskoles klub bruger området til udendørs aktiviteter.

Dystert erhvervsbillede

Aftenens debat sluttede med en runde om erhvervslivet, hvor ordstyrer Carsten Joost tegnede et dystert billede af Rødvig og Stevns som et sted, hvor virksomhederne bukker under.
– Hvad skal vi lave, når alting lukker? Vi får at vide, at der er kommet 855 nye erhvervsvirksomheder på Stevns, men hvor ligger de henne, spurgte han.
Men det var for dystert, mente en række paneldeltagere.
– Jeg er ked af, at du tegner så sort et billede af Stevns som erhvervskommune. Vi er gået markant frem i Dansk Industris index – og se så lige på, hvor mange nye arbejdspladser, der er skabt inden for turistbranchen med Rødvig Kro som det lysende eksempel. Vi er højdespringer i Region Sjælland målt på, hvor mange penge vi omsætter i turisterhvervet, sagde han.
Han blev bakket op af en række kandidater – blandt dem Sejer Folke (EL):
– Det bobler og syder på Stevns – det går slet ikke dårligt. Det er helt vildt at se alt det initiativ, og det viser, at det slet ikke handler om skat og dækningsafgift, hvis en virksomhed vil etablere sig, sagde han.

Skriv en kommentar