(Last Updated On: 22. september 2020)

Det er ikke den rette medicin at hæve skatten med 1% på den lange bane.
At det er nødvendigt i den givne situation pga. udligningsreformens uheldige konsekvenser. Så langt er vi enige, hvis alle andre muligheder er udtømte. Vi skal selvfølgelig fastholde vores serviceniveau.

Et udvidet beskatningsgrundlag er løsningen:

Øget bosætning af de ressourcestærke familier skal være vores fundament for fremtidig økonomisk vækst på Stevns.

Øget bosætning bidrager til stigende handelsaktivitet på boligmarkedet, og derigennem økonomisk vækst (altså skattekroner). Det er et mønster vi ser flere steder i Danmark. Det samme kan ske med modsat fortegn, hvis bosætningen falder eller de ressourcestærke familier fravælger Stevns.
Stigende skatter samt dårlig infrastruktur mod Køge bidrager ikke til bosætning. Den kollektive transport er for dyr og ikke god nok på Stevns.

Hvem vil bosætte sig på Stevns i fremtiden?

Når de i stedet kan bosætte sig i Køge kommune med skatterabat på 1,33% i 2021 (kommune-og kirkeskat lagt sammen). Lavere udgifter til dagpleje, vuggestue, børnehave, kollektiv transport og ikke mindst bedre infrastruktur til København.

Den dag vi kan sige det samme om Stevns kommune, bliver vi en attraktiv kommune for ressourcestærke familier. Vi kan desværre ikke leve af vores smukke natur alene.

Indbyggertallet (prognose) for Stevns kommune i 2030 er ca. 23.000 borgere, dvs. ca. det samme som i dag. Prognosen for Køge kommune i 2030 er en stigning på 10%. Antallet af borgere over 80 år vil til den tid være næsten fordoblet i Stevns kommune.

Hvis vi skal have penge til velfærd, børn, ældre og udsatte borgere, er vi nødt til at gøre Stevns til et attraktivt sted at bo.

Et udvidet beskatningsgrundlag er løsningen og ikke skattestigninger.

Michael Føhns
Bovangen 20
Store Heddinge

Skriv en kommentar