(Last Updated On: 4. september 2020)

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen er enedes om, at en skattestigning på 1,0 procent er en nødvendighed, hvis Stevns Kommune i de kommende år skal kunne tilbyde et uændret serviceniveau for sine borgere

Anette Mortensen (V) og Henning Urban Dam Nielsen (S) præsenterede flertalsgruppens beslutning om at hæve skatten til næste år. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Af: Rikke Michael Hansen

Stevns: ’Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, så vil det være nødvendigt at hæve skatten’. Sådan lød den indledende udmelding fra borgmester Anette Mortensen (V), da hun sammen med Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat Henning Urban Dam Nielsen torsdag eftermiddag præsenterede flertalsgruppens beslutning om at hæve personskatten i Stevns Kommune med 1,0 procent til næste år for den lokale presse.

Flertalsgruppen består af partierne Venstre, Socialdemokratier, Radikale og Konservative, der sidder på ialt 13 af de 19 pladser i kommunalbestyrelsen.

Stigningen vil betyde, at personskatten i Stevns Kommune stiger fra 25 procent til 26 procent i 2021.

– Jeg har været rundt og besøge stort set alle plejecentre, skoler og institutioner i kommunen. Her har jeg mødt nogle særdeles dedikerede medarbejdere, men de har travlt, meget travlt, og de kan ikke forventes at skulle yde mere, end de allerede gør, uddybede borgmesteren som en af begrundelserne for en skattestigning.

Vi må klare os selv

Som bekendt faldt resultatet af udligningsreformen tidligere i år ikke ud til Stevns’ fordel, og i onsdags blev det så klart, at kommunen heller ikke får del i puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Udfald som undrer både Anette Mortensen og Henning Urban Dam Nielsen.

– Stevns Kommune er i forvejen en af de kommuner, der er mest effektivt drevet. På alle opgørelser ligger vi lavt, når man ser på udgifter pr. 1.000 borgere sammenlignet med landets øvrige kommuner, oplyste Henning Urban Dam Nielsen.

– Vi er en lille kommune, med få ledere og en lille administration, og der er ikke mange til at løse opgaverne, hvilket gør os mere sårbare, supplerede borgmesteren.

– Men vi står på egne ben, og vi må klare os selv. Og vil vi være en kommune i fremdrift, så er vi nødt til at bevare det nuværende serviceniveau, konkluderede hun.

Sidste kort i bunken

– En skattestigning er det absolut sidste kort at trække op fra bunken, men nu er der ikke andre alternativer. Vi står ved en skillelinje, der handler om enten at gøre store og voldsomme indhug i velfærden eller at vælge vejen at sætte skatten op. Som lokalpolitiker er den mest ansvarlige løsning at sætte skatten op, for kommunal velfærd handler jo netop om trivsel og den borgernære velfærd, men også om behandlingstider for byggesager ol., forklarede Henning Urban Dam Nielsen.

Han er formand for udvalget Social og Sundhed (SSU), og alene i det udvalg vil der være behov for en tilførsel på 22 millioner kroner til næste år for at opretholde nuværende serviceniveau.

– Det skyldes især, at andelen af ældre borgere i Stevns kommune er stigende. I løbet af den næste 4 til 5 år vil vi opleve en stigning på omkring 25 procent i andelen af borgere over 65 år. Og på den længere horisont, frem til 2030, vil der være en stigning på 90 procent blandt borgere der er 80 år og derover, skitserede udvalgsformanden, der også kunne oplyse, at andelen af ældre er højere i Stevns Kommune sammenlignet med gennemsnittet i Region Sjælland.

Først fuld effekt om 5 år

De sidste tre år har flertalsgruppen tilført penge til budgettet fra kommunekassen. Trods en skattestigning på 1,0 procent, der omregnet til kroner giver en årlig tilgang på cirka 40 millioner kroner, vil det i de kommende år forsat være nødvendigt at tage penge op af kommunekassen. Det skyldes, at en skattestigning bliver straffet af regeringen, der de første fire år gør indhug i de ekstra skattekroner: Det første år vil 75 procent, de efterfølgende to år 50 procent og det sidste år 25 procent af indtægten fra skattestigningen blive frataget kommunen og istedet lagt i statskassen. Først i 2025 får Stevns Kommune det fulde beløb af den hævede skatteprocent.
Således forventer flertalsgruppen, at kommunens likviditetsniveau, der lige nu er på cirka 130 millioner kroner, om fire år vil være reduceret til 65 millioner kroner.

– Det svarer til cirka 3.000 kroner pr. borger. Det er stadig et solidt likviditetsniveau, som er fuldt ud forsvarligt. Men der bliver ikke råd til gaver de næste fire år, sagde Henning Urban Dam Nielsen.

Skatten skal ned igen

De to politikere nuancerede skattestigningen på 1,0 procent med følgende tal:

En gennemsnitlig familie med to voksne, der tilsammen har en indtægt på 392.000 kroner vil samlet set skulle betale 250 kroner mere i skat hver måned. Det tilsvarende tal for en enlig voksen med en indtægt på 260.000 kroner er 180 kroner om måneden.

Dertil kommer grundskylden, som er 21,52 procent i Stevns Kommune, og dermed er den næstlaveste i Region Sjælland, kun undergået af Køge, som har en grundskyld på 21,038. Også den gennemsnitlige grundskyld på landbrugsjord ligger med sine 6,72 procent i den lave ende, her er gennemsnittet i Region Sjælland på 7,12 procent.

– Så ja, det bliver dyrere, at bo på Stevns i 2021 end det var i 2020, men man skal huske at se på det samlede skattetryk ift. de øvrige kommuner, sagde Henning Urban Dam Nielsen.

– En skattestigning er ikke et ønskescenarie, i hvert fald ikke fra min side, og jeg ønsker at sætte skatten ned igen, den dag vi opnår balance mellem indtægter og udgifter. Men det bliver ikke de første par år, sagde borgmesteren.

– Det er ikke en populær beslutning, men den er nødvendig. Vi har taget det lange lys på. Alternativet var besparelser, understregede Henning Urban Dam Nielsen.

Budgetforhandlinger skudt i gang

Samme aften mødtes alle gruppeformænd i kommunalbestyrelsen, og på mødet blev oppositionen præsenteret for flertalsgruppen beslutning om en skattestigning.

Og samme dag havde Stevns Kommune meddelt Kommunernes Landsforening (KL) om beslutningen om en skattestigning.

Næste skridt bliver de forestående budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen for Budget 2021-2024, som nu går i gang. Førstebehandling finder sted på kommunalbestyrelsesmødet den 10. september, mens andenbehandling er den 8. oktober. Alle inviteres indenfor til forhandlinger, rammerne er dog ikke til diskussion. Budgettet skal være endeligt godkendt den 28. september og færdigbehandlet den 15. oktober.

Skatteprocent 2020 i de omkringliggende kommuner:

  • Faxe: 26,0
  • Køge: 24,9
  • Næstved: 25,0
  • Ringsted: 26,7
  • Roskilde: 25,2
  • Solrød: 24,6
  • Vordingborg: 25,2

Kilde: Skatteministeriet

Skriv en kommentar