(Last Updated On: 27. oktober 2018)

Nyheden om en fondsdonationen på 80 millioner kroner til et kommende besøgscenter i Boesdal er naturligvis særdeles glædelig for Stevns Kommune og et kolossalt løft og videreudvikling af turismen. Det er ikke mindre end en historisk dag for Stevns.

Donationen er også en milepæl i en lang proces, der har været i gang siden 2015. Den geografiske placering langs hele kystlinjen samt de forskellige områders udviklingspotentialer er blevet gennemanalyseret af fondene på kryds og tværs over lang tid. Resultatet af analyserne faldt på placeringen i Boesdal, som nu er årsagen til denne fantastiske donation og gave til Stevns.

Jeg glæder mig meget over, at nogle af de store skibe, der blev sat i søen i sidste valgperiode, nu begynder at nærme sig havnen. Jeg tænker selvfølgelig her på besøgscenteret i Boesdal, men også på statsvejen til Stevns. Disse store tiltag vil binde en masse ender sammen for Stevns Kommunes fremtid. Det ser nu lyst ud.
Jeg er meget glad for, at finansieringen af Boesdal projektet er faldet på plads. Dette til trods for voldsom modstand fra især fremtrædende Venstre-medlemmer. Placeringen af besøgscenteret splittede jo partiet ad.

Siden 2015, hvor ideen opstod, har jeg været overbevist om, at projekt Boesdal var rigtigt, men også, at det var visionært. Grundet loyalitet og respekt for fondenes velvillighed var jeg ikke i en situation, hvor jeg kunne forsvare Boesdal-projektet mere, end jeg gjorde.

Mange brikker falder nu på plads efter flere års arbejde, og det glæder mig. En sydlig vejføring til Stevns, som beregnet vil give en stor samfundsøkonomisk gevinst. Og nu besøgscenteret i Boesdal, som bliver det første af de 10 forsøgsprojekter, som regeringen lancerede, hvor der kunne bebygges inden for strandbeskyttelseslinjen for at skabe vækst og udvikling i strandkantskommunerne.

En helt afgørende faktor for, at vi i dag står med Boesdal-projektet finansieret var, at en samlet kommunalbestyrelse stod sammen og fast om ansøgningen. Så der skal lyde en stor anerkendelse for dette herfra.

Stevns Kommune bliver nu foregangskommune for de andre ni projekter, som på den måde måske får nyt liv og håb.
Jeg glæder mig til at følge det videre forløb med udsigt til nye arbejdspladser, og hvor især Rødvig vil få status som verdensarvsby.

En stor dag for Stevns.

Mogens Haugaard
Nyt Stevns

Skriv en kommentar