(Last Updated On: 17. maj 2021)

Skibet med en ny statsvej sejler igen, kan man vel godt sige efter tirsdagens borgermøde, og de efterfølgende udmeldinger i pressen fra kommunens planudvalgsmøde, hvor der var repræsentanter fra alle partier på Stevns.

Udvalgsformanden deler champagne ud til sig selv samt diverse i hans område.

Det er vel meget optimistisk at tro, at Køge kommune og Vallø Stift har ændret holdning til den nye eller gamle ide med to nye løsninger længere nordpå? Men man kan da håbe – imens mange pendlere sidder fast i trafikken.

Det er valgår, og man må ikke tabe stemmer. Det er vel nok det, der gør, at man lander på en »udskydelses-løsning«. Så gik der tid med det, synges der – og så er der vel også lige det faktum, at ingen ønsker, at det skal anlægges en vej »i min baghave«.

Hvis man så lægger vægt på den løsning fra Klippinge via Hårlev, så kommer der da lidt udvikling langs denne løsning – også for Hårlev-området.

Ud over at flytte biler skal Stevns kommune have vækst på indtægter i form af erhverv samt turister og bosætning, som skal give flere penge i kassen, således at vores kommune kan bestå også om 15-20 år.

Hvis man vælger at lægge vægt på løsningen, der har en linjeføring fra før Strøbyskolen over Vallø, så vil man igen afskære den nordvestlige del af kommunen ved Hårlev-området, og en del biler vil stadig belaste de små landsbyer Endeslev og Vråby ud mod enten den nye vej eller den vi kender i dag mod motorvejen.

Jeg synes, det er på tide, at man tænker på den nordvestlige del af kommunen med penge og udvikling med mere.

Lad os så håbe på en god løsning for en statsvej, der kan åbne og udvikle hele Stevns, så et skilt ude ved motorvejen med pil mod Stevns kommune kan blive porten til Stevns fra landsiden. Og Hårlev er porten til Stevns fra togsiden samt Rødvig er porten til Stevns fra søsiden. Det vil gavne os alle i fremtiden.

Lad os så håbe, at der ikke er flere flagermus, der flyver i vejen for en udvikling.

Johnny Andersen
Hovedgaden 1
Hårlev

Skriv en kommentar