(Last Updated On: 3. august 2021)

Helt uproblematisk at få tilladelse, siger centerchef fra Stevns Kommune

Af Klaus Slavensky

 

Det er disse sponsorskilte ved Hårlev BK’s baner, som klubben er blevet bedt om at fjerne.
(Foto: Kristian Buchmann)

Sport: De lokale idrætsforeningers økonomi bygger i stor udstrækning på velvillige donationer fra bl.a. det lokale erhvervsliv, der til gengæld får opsat bannerreklamer ved idrætsanlæggene.
Det skulle således være ligetil, men der så lige kommunes skiltepolitik.

Afhængige af sponsorer

Stevns Kommune har opstillet en række restriktioner for hvem, hvor, hvornår, hvordan og om hvad der må reklameres.
– Det er helt forståeligt, og vi følger også DBU’s reklameetik vedrørende f.eks. spiritus og rygning, fortæller formanden for Hårlev BK, Flemming Larsen, som har fået et problem, idet kommunen har meddelt, at boldklubbens bannereklamer på hegnet ved idrætsbanerne på Industrivej i Hårlev skal fjernes.
– De skæmmer jo ikke. Vi ligger i et industriområde lige overfor Hårlevhallerne. Og vi er meget afhængig af disse indtægter, som bl.a. finansierer udgifter til at kridte banerne, købe mål og så videre, siger han, og oplyser, at klubben har en anmodning liggende i kommunens juridiske afdeling om tilladelse til at beholde livsgrundlaget for klubbens virke.
Ifølge DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og SKAT, tilgår sponsorpenge ikke klubberne kvit og frit, idet der skal betales moms af det vederlag, der modtages ved reklameplads. Men selv om der kan være udgifter forbundet med sponsorater, så er slutsummen vigtig for idrætsforeningerne.
Gaver og andre naturalier, der modtages fra sponsorer som f.eks. bolde, præmier mv., har ingen betydning for momsregnskabet.

Få brugsretstilladelse

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), har fuld forståelse for at idrætsforeningernes situation, men henviser til Teknik- og Miljøforvaltningen, som oplyser:
– Der er en vedtaget politik på de kommunalejede ejendomme. Men kommunen kan tillade beskedne reklamer på idrætsanlæg i det åbne land. Reklamerne skal være i nær tilknytning til klubhuse, faste tribuner og den slags, forklarer centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen, og henviser til at foreningerne kan søge om en brugsretstilladelse, som det nu sker for Hårlev BK.
– Det er som regel helt uproblematisk, slutter hun.
Der er dog nogle konkrete regler om at skiltenes overkant højst må være 1 meter over terræn. Men kommune kan også tillade, at der sættes reklamer inden for afskærmede idrætsanlæg. De må dog kun være synlige i meget begrænset omfang uden for anlægget. Kommune kan desuden i særlige tilfælde tillade midlertidige reklamer uden for anlægget; i forbindelse med idrætsarrangementer.

Bøvl med skilte

En af de små idrætsforeninger som er kommet ’ i klemme’ er Hårlev Krolf Klub, som er blevet bedt om at fjerne et skilt med klubbens navn fra klubhuset.
– Jeg forstår, at de er velkommen til at have det hængende i det tidsrum de bruger hus og baner, oplyser Flemming Petersen, som er klar over at det kan være bøvlet at hænge et sådant skilt op og ned.
– Men måske kan man finde en ordning med en fælles skilteramme, hvor man let kan tage skiltet med klubnavnet ud og ind, når man har aktiviteter på stedet, siger han.
Store Heddinge Boldklub har søgt og fået tilladelse til et stadionskilt ligesom der er givet grønt lys for sponsorskiltning ved banerne og klubhuset.
– Det er en vigtig del af indtægtsgrundlaget, og jeg har aldrig hørt om at det skulle være et problem, siger den pr-ansvarlige Karsten Olsen fra SB, og fortsætter:
– Vi har f.eks. investeret i et stålskelet til bannerreklamer, og det er fundamentet for at få sponsorstøtte. Det undrer mig meget at kommunen forsøger at sætte begrænsninger for de unges muligheder for at dyrke sport, for det er konsekvensen hvis ikke vi kan vise hvem som støtter klubberne, slutter han.

Skriv en kommentar