(Last Updated On: 5. februar 2020)

Her ses et par af de nye skilte på Hærvejen. (Privatfoto)

Trafik: Public Service er ikke kun noget der diskuteres i forhold til DR, den uundværelige lokalavis, Stevnsbladet, er altid på pletten, når det handler om oplysning til borgerne.

Som nu med flere læseres undren over de mange nye trafikskilte, som er opsat flere steder på Stevns.

Hensyn til sideveje

Stevnsbladet har modtaget foto og forespørgsler fra læsere om hvorfor de nye skilte nærmest er opstillet som perler på en snor, og det spørgsmål har vi givet videre til leder af Vej og Materialgården, Thomas Bahnsen Jensen:

– Det kan naturligvis syne voldsomt, når der på en given strækning står et større antal skilte. Men der er helt i tråd med øvrig skiltning, som også gentages efter større sideveje. Så derfor er der opsat det nødvendige antal skilte. På f.eks. Skovvejen er der en række større sideveje, og her skal skiltningen gentages så bilister, der kommer fra sidevejene med det samme kan se hvilken hastighedsgrænse, der er gældende på vejen, forklarer Thomas Jensen.

Ny lov 1. januar 2020

Loven bag ved skiltningen, der iøvrigt gælder fra 1. januar 2020, er ny hastighedsgrænse for lastbiler og vogntog udenfor tættere bebygget område, og lov om at hæve hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 km/t til 80 km/t på veje uden for tættere bebygget område er nu trådt i kraft.

Forinden var der blevet afsat puljemidler, hvorfra kommunerne kunne søge om tilskud til opsætning af særlig skiltning, der på udvalgte strækninger bibeholder den hidtil gældende hastighedsgrænse på 70 km/t for de nævnte køretøjsarter.

Vejdirektoratet betaler

Stevns Kommune har i samarbejde med politiet udvalgt en række strækninger, hvor man ønsker at bibeholde hastighedsgrænsen på 70 km/t.

Skovvejen er blandt de udvalgte strækninger og opsætningen af skiltene er nu afsluttet, forlyder det fra Stevns Kommune.

Samtlige skilteplaner er godkendt af politiet og vejdirektoratet, fortæller driftsingeniør Lars Ellegaard Jørgensen, der også taler om hensynet til bilister fra sidevejene.

– Der er således ikke tale om over-kill, men blot det nødvendige antal skilte. Vi kan godt blive enige om, at undertavlen er stor. Og så er den endda i reduceret størrelse. Det gode er så, at det hele bliver betalt af puljemidler fra Vejdirektoratet, slutter han.
sky

Skriv en kommentar