(Last Updated On: 18. september 2019)

Viceborgmester: Børn er vores fokusområde

De stevnske skoleformænd opfordrer kommunalpolitikerne til at prioritere folkeskolen. Kommunalbestyrelsen ses her til åbent møde i Rødvig.
(Foto: Klaus Slavensky)

Undervisning: Skolebestyrelsesformænd over hele landet opfordrer regeringen og kommunerne til at prioritere folkeskolen, også på Stevns.

Op mod to hundrede skolebestyrelsesformænd på folkeskoler over hele Danmark har skrevet under på en henvendelse til finansministeren og Kommunernes Landsforening.

Mangler ressourcer

Stevns Kommune har bebudet spareforslag på folkeskoleområdet, og det er ikke blevet positivt modtaget af skolebestyrelser på Stevns.

Tina Grønbæk, som er skoleformand på Store Heddinge Skole har skrevet under på opfordringen, fordi hun mener, at de stevnske skoler har behov for et økonomisk løft.

– Skolen er presset på mangel af ressourcer. Det er generelt, men vi mangler især økonomi til at kunne tage os af udsatte børn, siger Tina Grønbæk.

– Vi ønsker jo at gøre vores børn uddannelsesparate med interessant undervisning, og til det mangler f.eks. it-investeringer. For man kan ikke udvikle uden midler, slutter hun.

Skoleformand Tine Harild fra Hotherskolen mangler også midler, bl.a. til at sikrer en reel vikardækning.

– Og så har vi arbejdet på at gøre Hotherskolen til en international skole, og her spænder stramninger vedrørende lejrskolevalg ben for dette, siger hun.

Differentieret undervisning

Ønske om forbedringer kommer også fra Marie Louise Pehrson og Jacob Arendt, som er henholdsvis formand og næstformand skolebestyrelsen på Strøbyskolen.

– Spareforslagene inkluderer således bl.a. reduktion af timetal og pædagoger i 0.-1. klasse, færre penge til puljer til at styrke og integrere de svageste elever, færre ressourcer til ledelse og teknisk personale, samt færre timer til IT-og læsevejledere. Alt sammen tiltag og ressourcer der vil forringe skoletilbuddet i Stevns kommune væsentligt, lyder det fra formandskabet på Strøbyskolen.

– Som forældre ser vi et stort behov for bedre rammer til forberedelse og muligheder for differentieret undervisning, der tilgodeser både de med udfordringer, den bredde mellemgruppe og de, der skal udfordres mere for at bevare motivation og udvikling, siger Marie Louise Pehrson og Jacob Arendt.

Opfordring til kommunerne

I den netop indgåede aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) står bl.a.: “At kommunerne styrker kvaliteten i den understøttende undervisning, så alle elever oplever en varieret skoledag med differentierede undervisningsformer, åben skole, bevægelse og lektiehjælp.”

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, finder det dog bekymrende, at aftalen ikke umiddelbart giver løfter om flere penge til folkeskolen.

Lærerforening skeptisk

Skolelærernes formand Anders Bondo er også skuffet over, at man må se i vejviseren efter den meget omtalte milliard til folkeskolen og lærernes arbejdstid.

Til gengæld glæder han sig over det generelle løft på 1,7 mia.kr. til kommunerne, der også kan gavne skolerne.

Temadag om budget 2020

Men får skolerne på Stevns del i det generelle løft, har Stevnsbladet spurgt Steen S. Hansen (S), som er formand for Børn, Unge og Læringsudvalget.

– Flertalsgruppen i Stevns kommunalbestyrelse har fokus på ældre, børn og unge. Og nu venter vi på de endelige tal fra KL, som vi får i løbet af denne uge, og så holder vi en temadag om budget 2020, siger han.

– Vi må se hvad der følger med. Vi har jo øget undervisningstiden, men i forhold til udgifter per elev så ligger vi lavt, erkendt, og det er ikke godt. Det skyldes bl.a. at den kommunale udligning ikke er fair over for Stevns. Men børn og unge er vores fokusområde, og derfor indgår det i budgetforhandlingerne, slutter Steen S. Hansen.

sky

 

Skriv en kommentar