(Last Updated On: 31. marts 2020)

Kun et par krager spankulerede fredag formiddag rundt på græsplænen ved Store Heddinge Skole. Resten af udearealerne var lagt øde hen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: ’Vi lægger vejen, mens vi går’, er det efterhånden blevet udtalt en del gange fra regering, sundhedsvæsen, politi og andre involverede instanser i håndteringen af coronakrisen.

Det samme må gælde for skolerne, hvor alle elever og lærere den 16. marts blev hjemsendt og siden har måtte klare undervisningen per langdistance.
Stevnsbladet besøgte Store Heddinge Skole fredag formiddag i ’uge 2’ for at få en status på, hvordan det så er gået indtil nu.

Der er meget stille overalt på skolen. Legeområderne og udearealerne er helt tomme, kun et par krager hopper rundt på en græsplæne. Indenfor er gange og klasselokaler gabende tomme. Kun SFO’en er åben, hvor fem elever går i nødpasning.

Afdelingsleder for overbygningen, 6.-9. klasse, Flemming Buch Michaelsen og lærer på 9. årgang, Stina Birk Nielsen har for en kort stund forladt deres hjemmearbejdspladser og er mødt ind på en stort set tom skole for at dele deres oplevelser af de første to uger.

Flemming Buch Michaelsen står i en helt tom skolegård, for alle elever og lærere arbejder i disse coronatider hjemmefra. (Foto: Rikke Michael Hansen)

De er begge fortrøstningsfulde og synes, at det med hjemmeundervisningen i det store og hele går fornuftigt:

– Vi er omstillingsparate, vi lærer hele tiden og vi bliver bedre og bedre. Nu har vi øvet os og vi er allerede blevet gode, siger Flemming Buch Michaelsen.

Lagde hårdt ud

Den første uge var som bekendt præget af udfordringer, blandt andet med teknikken med unilogin og undervisningsportaler, der blev overbebyrdet. Det blev dog løst og fungerer nu i det store og hele godt. Også formen og mængden af opgaver krævede justeringer, og endelig var der forældrene, som også skulle inddrages på en måde, så det kunne forenes med deres nye situation, med hjemme- eller udearbejde, andre søskende at tage sig af osv.

– Vi lagde jo nok lidt hårdt ud, og især de højere trin fik et ordentligt læs af opgaver. Men det var gjort af en god mening, og vi tog udgangspunkt i de retningslinjer, der kom fra undervisningsministeriet, fortæller Flemming Buch Michaelsen og fortsætter:

– Vi oplevede, at især mange forældre havde lidt svært ved det, så vi har skrevet rundt til forældrene om, hvad de kan forvente.

Skal han videregive tre råd til at få det til at fungere, så må de være at:

1. Få struktur på dagene, for eksempel med et skema.
2. Huske at holde masser af pauser, eventuelt kan man sprede skoledagen ud over hele dagen.
3. At være i dialog med læreren, der hvor udfordringen er, da læreren kender eleverne. Det er nemlig vigtigt at undgå at få for mange konflikter derhjemme, for det er ikke et godt læringsmiljø.

Også for lærerne har omstillingen været stor. Undervisning og ugeplaner skal tilrettelægges på en helt anden måde end vanligt, og dagen igennem skal der svares på henvendelser fra såvel elever som forældre. Og så er der de elever, man ikke hører fra, som i endnu højere grad skal kontaktes.

– Men det er mit indtryk, at langt de fleste elever er aktive. I forhold til omstændighederne er det ikke helt skidt, lyder vurderingen fra afdelingslederen.

– Hvis vi opretholder det, vi gør nu, så er vi ikke helt dårligt stillet bagefter. Eleverne lærer noget, bare på en anden måde, og vi skal nok få hentet det tabte ind igen, siger Flemming, der dog også forventer, at der vil være nogle huller, som skal fyldes, når corona-tiden er forbi.

Fokus på de svageste elever

Der er stor forskel på eleverne. Deres indlæring er som bekendt forskellig, nogle er langt mere selvkørende end andre og så kommer nogle fra udfordrede hjem med problemer.

– Vores lærere har jo den daglige kontakt med eleverne, så de har fra start af være obs på, hvilke elever, der har mere brug for hjælp end andre, forsikrer Flemming.

Desuden følger skolen ugentlig op på, hvordan det går med eleverne. Det sker over telefonen, med forældrene til elever i 0.-6. klasse og med eleverne i 7.-9. klasse. Der sker også løbende indberetninger til forvaltningen i Stevns kommune.

– Har man virkelig udfordringer derhjemme, skal man henvende sig til os, så vi kan hjælpe, anbefaler Flemming.

Læs også: Stevns kommune kontakter børnefamilierne

Eksamen nærmer sig

Stina Birk Nielsen er lærer for 9. klasse, hvor de har travlt med at forberede sig til eksamen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

For eleverne i 9. klasse nærmer afgangseksamen sig. De skriftlige eksamener begynder den 4. maj, de mundtlige den 27. maj. Hvad sker der nu med dem?

– Indtil videre arbejder vi ud fra, at der bliver eksamen som planlagt. På onsdag den 1. april trækker vi emner indenfor fordybelsesområderne, oplyser Flemming, der dog meget håber på, at der kommer en melding fra undervisningsministeriet inden påskedagene.

– Indenfor de fleste fag er eleverne allerede igennem deres fordybelsesområder, mens de i andre fag stadig mangler at læser områder igennem, fortæller Stina og fortsætter:

– Vi følger skemaet, men har ændret måden at sende lektier på. Min oplevelse er, at eleverne er gode til at skrive til os, når de går i stå. Den normale seriøsitet, der indfinder sig i 9. klasse er heldigvis bevaret.

9. klasserne har desuden fået videoundervisning og ’mødes’ online i deres studiegrupper via Teams i office365.

– Det ville være så ærgerligt, hvis de ikke fik lov til at gå til mundtlig eksamen, hos lærere de kender og er trygge ved. Jeg håber også at de får mulighed for at opleve sidste skoledag og dimission, så jeg håber meget, at vi når at komme tilbage inden sommerferien, slutter Stina.

Konklusionen må være, at det efter omstændighederne går ganske fornuftigt. Men som de fleste andre vist også har det, så kunne både Flemming og Stina godt tænke sig, at det snart blev normal hverdag igen.
rmh

TV2 Øst havde også fundet vej til Store Heddinge Skole. Efter mødet med Stevnsbladet skulle Flemming Buch Michaelsen videre til et interview med den lokale tv-station. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Skriv en kommentar