(Last Updated On: 14. oktober 2019)

Friskoler satte fokus på vandets hemmeligheder

Michelle Skau Damskier bød velkommen til elever fra de tre friskoler på Stevns.
(Foto: Klaus Slavensky)

Undervisning: “Plaske, plaske, plaske i en vandpyt…” sang næsten 500 stemmer, da Naturvidenskabsfestivalen på Skelbæk Friskole sluttede efter fire timers mangfoldige aktiviteter med temaet “Vandets hemmeligheder”.

Leg med levende fisk

Og der blev plasket så det var en lyst, og skoleeleverne fandt ud af, at det ikke var nemt at håndfjerne fisk fra en spand til et akvarium, som var taget med af Rasmus fra Stevns Naturcenter, som viste skaller frem, som også lever i Tryggevælde Å.

Men ellers var det eleverne selv, som underviste deres kammerater i 15 forskellige aktiviteter.

– Det er megafedt at I er kommet og vi sammen kan dele denne dag”, sagde lærer Michelle Skau Damskier fra Skelbæk Friskole, da hun bød velkommen til lærere og elever fra kommunens to andre friskoler i Rødvig og Hellested.

Havet er også plastic

“Det anslås, at der er mere plastic i havene end fisk”, lød teksten på en plakat.

Det fareturende budskab blev til syn for sagn, da nogle elever viste fund af mikroplastic i tarmene hos nogle sild, som stevnsfiskere havde givet dem.

Andre værksteder hed “Dyr i ekstrem kulde”, og “Den magiske tusch”, og alle steder stod velforberedte elever klar med viden om vandets hemmeligheder.

Skelbækskolens elever havde brugt det meste af ugen på at forberede indslag, og havde også allieret sig med Klar Forsyning og entreprenørfirmaet lejmin.dk.fra Klippinge.

Tang, gær og sæbebobler

Overalt var der fokus på vandets vej, havets spisekammer og alverdens aktiviteter med vand, og dufte fra fisk, tang og gær og brød pirrede alle sanser, ligesom der også var plads til sjov med sæbebobler.

Undervejs kunne man øve på “Vandsang”, som er skrevet af Stevns’ lokale forfatter Charlotte Blay, og sangen fik lov til at slutte en van(d)vittig god og lærerig dag.

sky

Se også tv-indslag om festivalen

Der var mulighed for at røre ved vand og fisk på naturvidenskabsfestivalen på Skelbæk Friskole.
(Foto: Klaus Slavensky)

 

Skriv en kommentar