(Last Updated On: 11. april 2019)

Hårlev: Nicklas Juel Jensen begyndte sin skolegang på Store Heddinge skole, men blev centralt visiteret til specialklasse på Hotherskolen.

Og på Hotherskolen glæder de sig over, hvor godt det er gået for den tidligere elev.

Ressourcer til læseløft

Skoleleder René Tuekær fortæller, at skolen aktuelt gør meget for dyslektikere, og at de har uddannet personale som læsevejledere, og benytter Dansk Ordblinde Instituts test.

– I vores indskoling afsætter vi ekstra ressourcer til læseløft, hvor eleverne får ekstra hjælp til at blive fortrolige med læsning, fortæller René Tuekær.

Der fem ugentlige skoledage begynder med et fordybelsesbånd fra 7.50. til 8.10. Her foregår læsning tre dage om ugen og matematik de øvrige to dage.

– Vi har temmelig gode læseresultater i vores indskoling, hvilket man vil kunne se i diverse tilgængelige statistikker, siger skolelederen.

Tre specialklasser

Når en elev på Hotherskolen efter en test eventuelt konstateres ordblind, sørger skolen for, at den enkelte elev får én it-rygsæk med de relevante digitale hjælpemidler.

Endelig har skolen årligt en periode, hvor udvalgte elever er på læse-skrive-kompetence (LSK), og hvor to kommunalt ansatte på tværs af de tre folkeskoler med rette kompetencer giver eleverne et kursus, og herunder mulighederne for, at blive mere selvkørende med digitale hjælpemidler etc.

– Aktuelt har vi 36 elever på almen området, som har sin egen it-rygsæk, en computer med hjælpe programmer. I vores tre specialklasser har alle elever egne computere, slutter René Tuekær.

Tester fra 3. klasse

Store Heddinge Skole starter med at screenes alle elever i 3. klasse, og hvis der er mistanke om ordblindhed, så tilbydes eleverne et særligt tilrettelagt kursus.

– I 4. klasse må der testes med den nationale ordblindetest, oplyser afdelingsleder Flemming Michaelsen og uddyber:

– Hvis eleven diagnosticeres ordblind med testen, får eleven en pc med oplæsnings- og ordforslagsprogram, kursus i brug af programmet samt høretelefoner.

Kurserne kan tages igen, hvis eleven får behov, forklarer han.

Ekstra tid og støtte

Ud over det ”standardiserede” test, holder skolen hele tiden øje med de ordblinde elever, og tilbyder forskelligt ved behov. Det er primært genopfriskning af it programmer.

– Jeg skal lige nævne, at elever der mistænkes for at have diagnoser eller lav IQ, ikke må testes med den nationale ordblindetest, understreger Flemming Michaelsen.

– De skal testes via PPR (Psykolog), på samme måde som man gjorde tidligere for alle, inden digitale test kom frem.

Til prøver må ordblinde elever bruge deres it rygsæk, og de må anvende ordforslags- og oplæsningsprogrammet til alle prøver. De kan få ekstra tid og særlig støtte, som bl.a. hjælper dem med at holde fokus og få ekstra pauser, siger Flemming Michaelsen.

Ingen kommentarer

Stevnsbladet, har uden held, forsøgt at få udtalelse om indsats for ordblinde fra Strøbyskolen.
sky

Skriv en kommentar