(Last Updated On: 10. december 2021)
Sidste år stod mange skoler tomme på Stevns. Men selv om alle skoler forsøger at forhindre lukning med hyppige testtilbud, så lukker skolerne i hele Danmark igen den 15. december. Men nødundervisning- og pasning tilbydes.  (Arkivfoto)
Corona: Sundhedsstyrelsen anbefaler kommuner at iværksætte en række tiltag på dagtilbuds- og grundskoleområdet, hvis kommunen eller et sogn i kommunen ligger over grænseværdierne for høj lokal smitte.
Det gør Stevns, og derfor har Børn- og Læringsforvaltningen etableret et pode-team, som jævnligt besøger skolerne.

Tilbud, ikke tvang

Stevns Kommune følger i videst muligt omfang de anbefalinger, som gælder for kommuner, hvor incidenstallet er over 400, fortæller centerchef Daniel Gottrup.
Det medfører, at et kommunalt pode-team besøger de tre folkeskoler for at teste elever 2 gange ugentligt.
– Det er korrekt at elever på såvel folkeskoler som privatskoler tilbydes kviktest på skolen. Det har de i øvrigt, med variation i årgange og testfrekvens, fået tilbud de seneste cirka 10 måneder. Alle foretagne test sker efter samtykke fra forældrene, såfremt eleven er under 15 år gammel. Det er altså et tilbud om test, ikke en tvang. Derfor arbejdes der ikke med ”fritagelser”, da elev/forældre bare kan undlade test, hvis de ikke ønsker at benytte tilbuddet, oplyser Daniel Gottrup, og understreger:
– Lærere og andet personale kan blive testet i det omfang der er ledig testkapacitet til overs. Men de prioriteres altså lavere end eleverne.

Mange forholdsregler

– Når det sker, så kommer kommunens akut-podeteam og tester alle elever i den pågældende klasse, forklarer skoleleder Flemming Bødker Schaaf.
– Forældrene skal give aktivt tilsagn på kommunikationsplatformen Aula, men det gælder ikke for elever som allerede er vaccinerede, og det samme for lærerne. Vi holder klasserne adskilte i frikvarterer, og vi har indført separat idræt, og der er naturligvis håndsprit til alle klassetrin, ligesom vi afsmitter computere. Vi er endvidere så heldige, at alle klasseværelser har terrassedøre, så her kommer eleverne ind og ud, så vi undgår at benytte fællesarealerne mindst muligt, siger Flemming Bødker Schaaf.
– Lærerne har også mulighed for at blive testet på skolen mandag og torsdag samt vi har fået udleveret selvtest, siger viceskoleleder Thomas Bläske Vestergaard.
På Strøbyskolen har alle medarbejdere, altså både lærere, pædagoger osv. kunne vise et gyldigt coronapas, fortæller skoleleder Dorte Ritz Nissen.
– Elever kan være frit rundt på skolen, men der opfordres til, at man kun leger med sine egne klassekammerater i frikvartererne udendørs, tidligere skulle vi have ”indhegninger” udendørs. Vi har selvfølgelig stort fokus på håndhygiejne gennem skoledagen med håndvask og afspritning, lyder det fra Dorte Ritz Nissen.
sky

Skriv en kommentar