(Last Updated On: 31. maj 2022)

I valgkampen var et af de varme emner ønsket eller forslaget om, at den varme mad til vores ældre borgere på plejecentrene skulle laves tæt på beboerne ude på det enkelte plejecenter.

Men fire udvalgsmedlemmer fra S, V og EL ønsker desværre ikke, at der skal arbejdes videre med forslaget. Undertegnede var ene om at stemme for, at der skulle arbejdes videre med forslaget.

Det er ærlig talt skuffende, at der er så stor forskel på valgkampsretorikken og så viljen til at gøre noget ved tingene, når man er blevet valgt. Efter min opfattelse er det ikke en rimelig måde at forvalte borgernes tillid på. Så, det må vi kunne gøre bedre.

Flertallet i Social- og Sundhedsudvalget har altså lagt ideen om at lave varm mad på det enkelte plejecenter ned. Før det havde kommunalbestyrelsen ligeledes afvist forslaget med den begrundelse, at forvaltningen skulle regne videre på forslaget. Det skulle så ske i regi af udvalget.

Men desværre afviste flertallet også det, uden at forvaltningen fik muligheden for at gå i dybden med regnestykkerne, hvilket er dybt beklageligt – ikke så meget for mig personligt, men mere for de stevnsborgere, som kunne få gavn af det nye initiativ.

For undertegnede handler det om at skabe livskvalitet for det enkelte menneske. Jeg havde også gerne set, at vi havde taget en grundig diskussion om, hvordan vi kunne levere bedre varm, frisk mad til de borgere, som modtager hjemmehjælp.

Men det ser desværre meget vanskeligt ud på nuværende tidspunkt at få forslaget igennem, da alle øvrige folkevalgte repræsentanter i kommunalbestyrelsen på de ældres vegne har takket nej til mere frisklavet mad ude på de enkelte plejecentre (som i øvrigt burde skifte navn til plejehjem), men jeg tager naturligvis forslaget op igen på et senere tidspunkt, såfremt muligheden byder sig.
Indtil det måtte ske, så håber jeg, at de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer vil huske på, hvad de rent faktisk sagde ude på vælgermøderne, dengang de var på valg.

Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen
Næstformand i Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar