(Last Updated On: 2. marts 2018)

Borgmester Anette Mortensen (V) på valgaftenen.
(Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Året 2017 fik en turbulent begyndelse for partiet Venstre Stevns. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen valgte at melde sig ud af partiet, men at fortsætte som borgmester. Da det samtidig var kommunalvalgsår skulle en ny borgmesterkandidat og øvrige kandidater findes og vælges, og så skulle der føres valgkamp:

– Først i april kunne vi gå i gang med at udarbejde et egentligt valgprogram, og vi startede bagud på stort set alle parametre, som Birger Hauge formulerede det, da han tirsdag aften aflagde sin sidste formandsberetning på den årlige generalforsamling i Elverhøjsalen på Hårlev Kro. Her var 51 stemmeberretigede medlemmer mødt op.

Fugl føniks

– Valgresultatet var en skuffelse. Vi vidste godt, at vi ville få en lussing for de sidste fire års forvaltning af Venstre Stevns. Men vi havde håbet på minimum fem mandater. Det glippede med cirka 70 stemmer. Til gengæld opstod af asken en ny, moderne politisk leder. Og på valgnatten og i ugerne efter fik borgerne på Stevns et utvetydigt signal om, at nok var Venstre påvirket af den splittelse, der havde kendetegnet Venstre Stevns, men at vi stadig kunne levere et ledelsespotentiale, som der kunne samles et flertal omkring, sagde formanden og fortsatte:

– I valgkampens slutfase blev der skabt en forståelse for et borgerligt samarbejde på Stevns, en forståelse som blev underløbet af Nyt Stevns i den afgørende konstitueringsfase. Det førte til en bred konstituering til gavn for Stevns, og det er min oplevelse, at borgerne på Stevns som helhed allerede nu kan se, at der er kommet en helt anden chef i spidsen for kommunen.

Ros til borgmesteren

Sidste punkt på mødet var borgmester Anette Mortensens status efter valget.

– Det går rigtig godt. Der er gået næsten to måneder, og de er gået lynhurtigt, indledte den nye borgmester, og fortsatte:

– Samarbejdet i kommunalbestyrelsen er faktisk rigtig godt, i hvert fald i flertalsgruppen. Her er et ønske om at få det til at fungere, og vi holde gode og konstruktive møder. Nogle sager er vigtige for Socialdemokratiet, andre for Venstre og så videre, og sådan skal det være, sagde hun.

Anette Mortensen kunne også berette om nogle af de store sager, som allerede er landet i hendes indbakke.

– Det er nogle store knaster, som vi har lagt ud med, sagde hun og hentydede til sagerne om Østsjællands Beredskab og RBD (Risiko Baseret Dimensionering), plejecenterplanen og ønsket om at bevare Plushøj i Rødvig, Østsjællands Museum samt trafikplan for den statslige jernbane, hvor hun benyttede lejligheden til at rose sin 1. viceborgmester, Steen S. Hansen (A), som »har gravet sig godt og grundigt ned i sagen og planerne«, som hun udtrykte det.

Modsat var der også ros til Anette Mortensen fra flere af medlemmerne, heriblandt kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Nielsen:

– Anette, det er ikke den nemmeste opgave, du har fået. Men der er ingen tvivl om, at de ansatte på rådhuset har mærket, at der er kommet en ny generalinde oppe på første sal. Der er kommet en helt ny stemning, et andet klima på rådhuset, og det har du en stor andel i, sagde han blandt andet.

Medlemstilbagegang

Kasserer Niels Bauer kunne oplyse, at Venstre Stevns har i alt 240 medlemmer, hvoraf 201 har betalt kontingent, mens de resterende 39 er i restance. For et år siden var medlemstallet 320.

– Men det er ikke usædvanligt i et valgår. Nu er vi tilbage på samme niveau som før valgåret, forklarede Birger Hauge.

rmh

Se også Karsten Skov ny V-formand

Skriv en kommentar