(Last Updated On: 30. maj 2017)

Stevns: Endelig! Sidste skoledag før man skal svede ved eksamensbordet.

Der er mange bud på hvornår denne tradition startede, men flere generationer kender til at få en karamel i munden eller i øjet, ifølge pålidelige kilder produceres der over 500 tons karameller om året, hvoraf de fleste kastes i grams i slutningen af maj hvert år.

På Stevns stod Ungdomsskolen for de festlige løjer ved kommunens sommerhus ved Garderhøjen. Ungdomsskolens faste medarbejdere og medarbejdere fra Ungecafeerne sørgede for, at afgangseleverne havde mulighed for nogle timers fri leg, skæg og ballade i trygge rammer.

Og skum var der nok af!

 

Skriv en kommentar