(Last Updated On: 12. februar 2020)

Se også: Kampen om millioner

 

Stevns Kommune har udarbejdet en pamflet med argumenter om hvad det betyder for Stevns, såfremt regeringens udspil til udligningsreform vedtages, og Stevns skal af med 7 millioner kroner.

Politik: Kommunalpolitikerne på Stevns har fået skyts til kampen om regeringens udspil til en udligningsreform, som i første omgang synes at koste de stevnske skatteydere syv millioner kroner.

Argumenter til modstand

Forvaltningen i Stevns Kommune har udarbejdet en folder med argumenter for hvad det overraskende udspil vil have for bl.a. det sociale serviceniveau på Stevns.

Kort fortalt opfatter regeringen Stevns som en såkaldt rig kommune, der skal hjælpe fattige kommuner som Køge, der står til at modtage 18 mio. kr., som Stevns skal medvirke til at betale.

Borgmester Anette Mortensen kaldte i sidste uge oplægget for „absurd” og „en ommer”, ligesom alle partier, undtagen Dansk Folkeparti, i kommunalbestyrelsen, som er repræsenteret i Folketinget, varslede at ville kontakte deres forhandlingsledere på Christiansborg for at få ændret reformforslagets økonomiske præmis for Stevns.

Vestegnen favoriseres

Ammunitionen til forsvaret for Stevns, jævnfør forvaltningens oplæg, rettes kritikken flere beregningsmodeller i regeringens oplæg.

Man holder hånden under kommuner med mange udlændinge, ved stort set at bibeholde den nuværende udlændingeudligning, trods kendte problemer med den, lyder det.

Boligkriterier er justeret, men ikke tilstrækkeligt, og private udlejningsboliger indgår kun med ca. halv effekt i forhold til almene boliger og kun for meget billige boliger, argumenteres der.

Desuden kritiseres den ny tilskudsordning til trængte hovedstadskommuner, for at favoriserer vestegnskommuner med mange udlændinge og mange almene boliger.

Skaber sociale problemer

Forvaltningen på rådhuset forsøger også, at klæde de stevnske politikere på, så de kan fremhæve regeringens chokudspil i forhold til de konkrete udfordringer, som en landkommune står over for.

Den nuværende udligningsordning tager ikke godt nok højde for de sociale problemer, der er i et landdistriktsområde, og udgiftsbehov afhænger blandt andet af udgiftsniveau, mener embedsværket, således at det rammer Stevns, som har et meget lavt udgiftsniveau.

Ikke nok indtægter

Stevns er tvunget til at have serviceudgifter, der mere end 10.000 kr. per indbygger, lavere end vestegnskommunerne og mere end 2.500 kr. lavere end Region Sjælland, fordi vi trods en effektiv drift ikke har råd til mere, siges der i Stevns „kampskrift”.

Og trods meget lave serviceudgifter rækker indtægterne ikke, og flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen på Stevns har været nødsaget til at vedtage budget 2020 med et samlet kassetræk på 87 mio. kr. for perioden 2020-2023, hvilket vil få kassebeholdningen ned på et kritisk lavt niveau, fastslås det.

Samtidig konkluderes det, at når hovedstadsudligningen fjernes vil Stevns miste 75 mio. kr.

Nedtur for børn og ældre

Hvad betyder alt dette i kroner og øre på f.eks. serviceudgifter, ældreområdet og for undervisningen af de 6-16 årige, har vi spurgt en af Stevns Kommunes såkaldte „regnedrenge” om, og sektionsleder Gitte Olsen svarer, at efter udspillet har Stevns kun mulighed for at afholde serviceudgifter, der ligger 3.827 kr. per indbygger under gennemsnittet for Region Sjælland, og 10.923 kr. per indbygger under gennemsnittet for Vestegnskommunerne.

Ligeledes ligger Stevns’ udgifter per ældre 4.723 kr. under gennemsnittet for Region Sjælland og 15.712 kr. under gennemsnittet for Vestegnen.

Det vil med andre tal årligt betyde, at når Region Sjælland i gennemsnit kan afsætte 38.711 til udgifter for ældre, så vil Stevns blive begrænset til max. 33.988 kr. per ældre om året, altså en 4.723 kr. mindre til en stevnsbo.

Forringet socialservice

Ifølge regnestykket fra Gitte Olsen og hendes kolleger, ser konsekvensen af regeringsoplægget lige så slemt ud for de undervisningspligtige børn på Stevns.

Her kan Region Sjælland i snit bruge 67.181 kr. om året per barn, hvor de stevnske skoleelever må nøjes med 57.470, altså 9.711 kr. mindre per ung stevnsbo om året.

I serviceudgifter viser tallene samme forskelstendens. I dag kan Stevns afsætte 40.127 per indbygger mod Regions Sjællands gennemsnit på 42.806, en forskel på 2.679 kr.

Stevns kan ramme bunden

Hvis regeringsudspillet gennemføres, vil denne forskel stige til 3.827 kr. per borger om året, idet regionen kan bruge 43.651 kr., mens Stevns kun har 39.824 kr. til rådighed per boger om året.

Stik mod regeringens intentioner om at „rige kommuner skal give til de fattige”, er der intet som tyder på, at Stevns bliver mere velstående, såfremt udligningsreformen gennemføres i sin nuværende udformning.

sky

Se også: Politikere vil kontakte partierne i Folketinget
Se også: Chokudspil: Stevns skal betale 7 mio kr.
Se også: Taber Stevns i nulsumsspillet?
Se også: Forældet udligningsordning
Se også: Kampen om millioner

 

Skriv en kommentar