(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Munterhed på generalforsamling

 

Formanden Robert Nielsen er klar med et gammelt Remingtongevær fra 1867, kaliber 11,44mm (cal.45) og det er Carsten Dehn der noterer pletskud, som muligvis skyldes rigeligt med sigtekorn i sigtebrødet. (Privatfoto)

Sport: Indrømmet: Den vittige overskrift er ikke et påhit fra Deres Udsendte, men citat fra en skytteforenings beretning, mere præcist fra den agtværdige Fugleskydningsselskabet ”Det Nordlige Stevns” af 1882.

Løb tør for patroner

Beretningen for fugleskydningsåret 2019/2020 blev holdt af formand Robert Nielsen, og ønsket om at foreningens medlemmer fik sigtebrød til morgenmad, beror på, at skytternes træfsikkerhed ved årets store fugleskydning, blev omtalt som den ringeste skydning i foreningens historie, årsag følger.
– Jeg kan ikke huske det nogensinde tidligere er sket at vi er løbet tør for patroner, lød det fra formanden, hvis beretning havde en ganske munter tone.
Men det hele gik ikke helt galt, og da den gamle traditionsbundne og hæderkronede forening, fik besøg af den ansvarlige for skydebaner ved Midt- og Vestsjællands politi, så blev skydebanen godkendt med betjentens bemærkning om at det var rart at se der var styr på sikkerheden.

Fuglekonge og dronningen

Trods uheldet med at løbe tør for ammunition, så blev alle traditioner gennemført ved fugleskydningen, som ikke dækker over jagt på flyvende vildt, men derimod om en gammel idræt, hvor der skydes til udskåren fugl af piletræ, som er beslået med diverse jernbeslag, som skal nedskydes i en bestemt rækkefølge, og hver nedskydning udløser en gevinst til skytten.
Der deltog 39 skytter, og brystpladen skudt ned på ret vis, og den dygtige Kongeskytte blev Jan Sørensen, som skød det pågældende skyd for Henrik Hemmingsen, som dermed blev den nye Fuglekonge. Anden og tredje skyttepræmie gik til henholdsvis Peder Olsen og Johnny Sørensen.
– Det er også første gang i foreningens historie at en Fuglekonge sidder på tronen 2 år i træk, det må jo bare betyde at talen for Dronningen, bliver dobbelt så god til næste år, fortalte formanden, som dermed afslørede endnu en gammel tradition.

Regnskab uden skudhuller

Der var også bestyrelsesvalg og fremlæggelse af regnskab, der på ingen måde var gennemhullet, men i stedet viste et over-skud (sorry).
Det bliver formentlig et noget andet regnskab der bliver præsenteret til næste år, da der i år kun har været udgifter til bl.a. forsikringer, annoncer og generalforsamling.
Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen ønskede, efter 24 år, ikke genvalg og i stedet for Henrik blev Niels Hegelund valgt med ordene om, at han kunne nu se frem til rigtig mange år i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af formand Robert Nielsen, næstformand Bruno Madsen, kasser Bjørn Birkedal, sekretær Svend Jensen, og fanebærer Johnny Thorsen samt Carsten Pedersen, Niels Hegelund, Tim Olsen og Peter Nielsen.

sky

Skriv en kommentar