(Last Updated On: 8. marts 2022)

Siger ny rapport fra Lynetteholms bygherre, men på Stevns giver man ikke meget for den undersøgelse.

Klappladserne, altså der hvor slammet skal dumpes i havet, ligger begge i Køge Bugt mellem Sverige og Danmark. (Illustration: By & Havn)

Miljø: Det første havbundsmateriale, som er blevet klappet i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm, har kun spredt sig yderst beskedent til Østersøen, Øresund og Køge Bugt og har ikke påvirket omkringliggende Natura 2000-områder.

Det konkluderer den første overvågningsrapport fra DHI (tidligere Dansk Hydraulisk Institut).

“Beskeden spredning”

Den nye rapport dækker perioden fra den 3. januar 2022 til den 6. februar 2022, og er en såkaldt hindcast- rapport, der har to formål. For det første dokumenterer rapporten, hvordan det klappede havbundsmateriale fra Lynetteholm har spredt sig i vandet, og samtidig kontrollerer den, at de prognoser for vejr- og strømforhold, som By & Havn bruger til at vurdere, hvilke dage, der må klappes, er retvisende.

Rapportens konklusioner er på begge parametre positive. For det første viser rapporten, at størstedelen af klapmaterialet, det vil sige cirka 86 procent, har lagt sig inden for den anvendte klapplads i den målte periode. Ligeledes viser rapporten, at hovedparten af det materiale, der ikke har aflejret sig inden for klappladsen, det vil sige godt 14 procent, har aflejret sig i umiddelbar nærhed til klappladsen. Dermed har spredningen til de omkringliggende vandområder som Østersøen, det nordlige Øresund og Køge Bugt været ‘yderst beskeden’, konkluderer rapporten.

DN: Vi er bekymrede

Men Dansk Naturfredningsforenings formand på Stevns, Michael Løvendal Kruse, er yderst skeptisk.

– Rapporten viser, at deres hidtidige undersøgelser ikke har været gode nok. Den lille smule, som nu er dumpet, afsløres en kornstørrelse på gytjen er grovere end de havde beregnet. Derfor synker den hurtigere til bunds. Og det er da godt, men når de for alvor begynder at dumpe sandslam, så vil der senere hen komme mere ’spændende’ i ”gaveposen”, fastslår DN-formanden.

– Lige nu er der desuden rimeligt vejr, og strømvilkår afhænger af vindforhold. Det er meget komplekst. Og de store mængder slam kommer først til oktober, og så nærmer det sig Natura2000-området. Vi er glade for at miljøet har taget mere skade end det har. Men vi er bekymrede. Så vores frygt er ikke aftaget, den styrkes tværtimod når den nye rapport viser, at de hidtidige beregninger ikke passe, siger Michael Løvendal Kruse.

Borgmester: Nærlæser rapport

Stevns borgmester, Henning Urban Dam (S) vil også afvente næste dumping før han er beroliget.

– Alarmen er ikke aflyst. Nu skal vi nærlæse rapporten og se om vi er enige. Men den omhandler jo kun en lille brøkdel af den samlede mængde slam, som skal dumpes i Køge Bugt. Så det er umuligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt. Det er alt for tidligt at kalde resultatet positivt, understreger borgmesteren.
sky

Skriv en kommentar