(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Dyrelivet i og ved Højerup gadekær kan snart spejle sig i vandet, håber Gadekærsgruppen. (Foto: Michael Kruse)

Højerup: Fremtidens gadekær i Højerup kan se frem til lysere tider og klarere vand.

Stevns Kommune har netop bevilliget 21.000 kr. til at få foretaget en slamanalyse samt hjælp til en proces med konsulentbistand til udformning af en projektbeskrivelse. Højerup Borgerforening har derfor taget initiativ til at få igangsat en proces omkring fremtidens gadekær.

– Vi afholder et borgermøde i løbet af november, hvor alle byens borgere vil kunne komme med deres forslag til, hvordan fremtidens gadekær skal kunne se ud, siger formanden for Gadekærsgruppen i Højerup Borgerforening Michael Kruse.

Tror på fondsmidler

Højerup gadekær er med sin beliggenhed et centralt omdrejningspunkt for hele landsbyen. Men der er igennem årene sket en ophobning af slam i gadekæret, da al spildevand er blevet ledt til gadekæret. Slammet fra spildevandet har med sine store mængder af næringsstof medført en dårlig sigtbarhed, ligesom duften ikke altid har været liflig.

Gadekæret i Højerup er et af Danmarks største. Samtidig er det indgangsportalen til Stevns Klint, siger Michael Kruse og tilføjer:

– Vi er godt klar over, at renovering af gadekæret kan blive meget omkostningstungt, men vi forventer at vil have gode chancer for at opnå fondsmidler til den fremtidige renovering.
sky

 

Skriv en kommentar