(Last Updated On: 27. juli 2020)

– hvis regeringen allerede vil have Stevns kommune til at ændre i den nye affaldssorteringordning

Regeringen indgik før sommeren en ny aftale på Christiansborg om affaldssortering. Dansk Folkeparti er ikke med i aftalen. Det er jeg ganske godt tilfreds med. Efter aftalen har miljøministeren været ude og sige, at borgerne skal sortere i 10 spande eller i 10 rum.

Kan du forestille dig, at stå ved køkkenvasken og skulle opdele husstandens affald i ti dele. Det lader ikke til at være gennemtænkt, og regeringens nye ordning vil givetvis give en del udfordringer. Herudover har det været fremme, at der kan forventes at kommer en ekstra regning til borgerne i forbindelse med implementeringen af den nye affaldssorteringsordning.

Udover, at den nye ordning formentlig vil skabe bøvl for en masse borgere, så skal man herudover huske på, at private erhvervsdrivende og større offentlige institutioner også skal sortere. Det kommer også til at koste ressourcer, især hvis der også her skal pålægges ekstra skjulte afgifter.

Vi skal sortere på den klogeste måde, og jeg er ikke sikker på, at regeringens nye aftale er den bedste måde at gøre det på. Jeg mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt såfremt borgerne grovsorterer deres affald, og at det så derfra bliver finsorteret på centrale anlæg. Og så bør regeringen selvsagt tage hensyn til de forskellige lokale ordninger, der allerede eksisterer, bl.a. her på Stevns.

Regeringens forslag kommer jo på et ubelejligt tidspunkt for borgerne i Stevns kommune, da kommunen netop har vedtaget og implementeret en ny affaldssortering. Nu skal der så tilsyneladende allerede laves om på ordningen.

Dansk Folkeparti forlod, som nævnt indledningsvist, forhandlingerne om en ny plan for affaldshåndtering. Jeg er bekymret for, at planen vil føre til ubrugeligt affald og efterlade en regning til borgerne, ligesom det forekommer mig at være uigennemtænkt at gennemføre en ny ordning ovenpå den ordning, som Stevns har i forvejen. Så jeg håber, at der også fremadrettet vil være plads til de lokale ordninger.

Martin Henriksen
Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

Skriv en kommentar