(Last Updated On: 3. maj 2022)

Men den lokale biograf har udfordringer og mangler frivillige.

Der var glæde da Snurretoppen genåbnede efter corona-nedlukningen. Fra venstre Lars Honoré, Stine Hildebrandt og Karen Wolf. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Underholdning: Mødestedet Snurretoppen holdt den generalforsamling den 6. april, og bestyrelsen og forsamlingen kunne glæde sig over et ekstraordinært overskud på 70.000 kr.

Men træerne vokser ikke ind i himlen når man er en frivillig forening, som dagligt kæmper med at holde Stevns’ eneste biograf åbent.

Varieret kulturliv

Formanden, Lars Honoré, som aflagde beretningen, forklarer, at det ekstraordinære store overskud er kommet i form af statstilskud i den tid, hvor kulturhuset har været corona-nedlukket.

– Tilskuddet er beregnet ud fra de faste omkostninger i 2019, men nogle af de faste omkostninger har dog under corona-nedlukningen vist sig at være variable, idet lys og varme naturligt nok har været meget billigere end ved fuld drift, oplyser Lars Honoré og pointerer, hvor vigtig en partner det lokale erhvervsliv er for Snurretoppen.

– Det stevnske erhvervsliv bidrager årligt med indtægter på 70-80.000 kr. i form af reklamer på lærredet og ved indkøb af de såkaldte VIP-kort, frikort til biografen. Uden disse indtægter ville Mødestedet Snurretoppen ved normal drift have underskud på mellem 40.000 og 100.000 kr., og så ville der ikke være meget kulturliv tilbage i Store Heddinge, hverken biograf, koncerter, teater m.v., fortalte Lars Honoré i beretningen.

Bred støtte

Både beretning og regnskab blev godkendt, men forinden takkede formanden, udover erhvervslives støtte, også den store gruppe af frivillige, som driver Snurretoppen.

– Uden jeres store indsats var der noget kulturliv i Store Heddinge, sagde Lars Honoré, der også nævnte de forskellige tiltag omkring bygningsvedligehold i 2021, herunder bl.a. ny ventilation i cafeen samt nyt låsesystem, doneret af en lokal fond. I den sammenhæng blev nævnt det gode samarbejde med de to lokale fonde, Stevns Brands Fond og Østsjællands Andelsvaskeris Fond samt også Lions Club. Disse tre parter har vi heldigvis haft stor glæde af, når vi skulle løfte opgaver udover den normale drift. Også de er med til at holde gang i kulturen på Stevns, sagde Lars Honoré.

Færre biogæster

Budgettet for 2022 blev fremlagt og viste et muligt underskud på kr. 20.000, hvilket kan forekomme mærkværdigt når 2021 sluttede med overskud på 70.000 kr.

– Det skyldes desværre at vi ikke får så mange biografgæster som før coronaen. det er som om folk ikke rigtigt er kommet i gang i gen med at gå en tur i biffen, svarer Lars Honoré.

– Vi har med hjælp fra fonde, erhvervsliv og frivillige fået istandsat Snurretoppen med bl.a. nye sæder, men der er altid ’huller’ som vi kan komme penge i, for et sådant hus skal vedligeholdes og det samme gælder udstyret. Huset bruges jo til meget andet end biograf. Spilledåsen afholder koncerter og Teaterforeningen bruger huset til skuespil, fortæller Lars Honoré.

Sidste år inviterede Snurretoppen børn og unge med udfordringer i livet have en god biografoplevelse, ligesom der er Skolebio og Stevns Bibliotekerne benytter lokalerne til arrangementer.

Udover at have 10 forskellige film i snit per måned, så er der de populære operatransmissioner.

Bestyrelse og nye film

Snurretoppen sluttede generalforsamlingen med valg til bestyrelsen, og der var genvalg over hele linjen.

Bestyrelsen i Snurretoppen udgøres således af: Lars Honoré (formand), Morten Bilstrøm (næstformand), Michael Føhns (kasserer), Mette Schløer (sekretær), Karen Wolf, Christa Zabel, Karina Sabroe, Emilie Møller Rasmussen samt udpeget af Stevns Kommune: Bjørn Truelsen Hansen. Louise Sara Nielsen og Ronni Løvkvist er suppleanter.

De skal alle holde hjulene i gang, så det stevnske biografpublikum f.eks. kan se aktuelle film som “Dumbledores Hemmeligheder” med roste Mads Mikkelsen, der går over lærredet i både april og i maj.
sky

Skriv en kommentar