(Last Updated On: 12. maj 2020)

Fra venstre ses Michael Føhns, Lars Honoré, Bjørn Bjeldbak og Ingeline Kosiara.

Corona: Siden den 11. marts har biografer og andre kulturelle tilbud været aflyst, og uanset meldingerne fra statsministeren vil Mødestedet Snurretoppen fortsat være lukket frem til i medio august. Det har en enig bestyrelse for Snurretoppen besluttet – via mailkorrespondance medlemmerne imellem.

– Vi mener, at det er mest forsvarligt ikke at åbne før sommerferien. Vi gør det primært af hensyn til sikkerheden for vores frivillige, forklarer Snurretoppens nyudnævnte formand, Lars Honoré, og siger videre:

– Samtidig løber en almindelig sommer kun lige rundt. Med den nuværende situation, kan vi meget vel få færre besøgende og dermed underskud.

Derfor har bestyrelsen valgt at holde huset lukket for de aktiviteter, der plejer at være i sommermånederne. Således bliver der ingen biograffilm, teaterforestillinger, Aktiv Sommer eller andet. Dog vil bestyrelsen løbende vurdere de eventuelle eksterne forespørgsler om lån af huset, der måtte komme i sommermånederne.

Generationsskifte godt i gang

Men der er ingen tvivl om, at såvel forretningsbestyrelse, arbejdsgrupper og husets mange frivillige glæder sig til at kunne byde gæsterne indenfor til nye kulturoplevelser på den anden side af sommerferien.

– Hvis ikke vi havde Snurretoppen, så ville byen været et mere kedeligt sted, en kulturel udørk. Et levende kulturhus betyder en levende by, understreger formanden, hvilket bakkes op af Bjørn Bjeldbak, der også er en del af Snurretoppens forretningsbestyrelse:

– At Snurretoppen fandtes, var et af de parametre, der gjorde, at vi valgte at flytte til byen, fortæller den 41-årige familiefar, der har siddet med i bestyrelsen det seneste år.

Med i forretningsbestyrelsen sidder også Ingeline Kosiara på 40 år og Michael Føhns på 41 år.

– Der er et generationsskifte på vej i bestyrelsen, og der er også kommet flere yngre kræfter blandt de frivillige, forklarer Lars Honoré, der selv er 65 år og nyligt pensioneret.

Selvom flere yngre kræfter allerede er kommet til, er der altid brug for flere frivillige.

– Der er fortsat en udskiftning i gang blandt pionererne, som var med til at stifte biografen for 30 år siden, uddyber formanden.

– Ja, det var de lærere, som jeg havde på Boestofteskolen, der stadig stod og solgte billetter. Det fik mig til at tænke: ’Nu er det min tur’, for jeg vil også gerne være med til at gøre en forskel for byen. Og jeg kan gøre det sammen med mine børn, som er med heroppe og hjælper til, forklarer Ingeline Kosiara om årsagen til, at hun blev frivillig.

Michael Føhns vil også gerne gøre en forskel, og så har hans interesse for film og teknik også medvirket til hans beslutning om at blive frivillig.

– Og jeg blev frivillig for at lære mennesker i området at kende. Nu er jeg stolt af at være en del af det, for folk kommer altid ind ad døren og smiler, siger Bjørn Bjeldbak.

Vigtig støtte fra erhvervslivet

Netop generationsskiftet og desuden en tæt kontakt til erhvervslivet vil være de to områder, hvor den nye formand især vil have sit fokus.

Det lokale erhvervsliv bidrager til kulturstedet eksistens via reklamespots, VIP-aftaler mm.

– Det lokale erhvervsliv er med til at bære stedet. Ellers havde vi haft et årligt underskud på 100.000 kroner, forklarer Lars Honoré, der – når tiden igen tillader det – planlægger at tage rundt på besøg til den del af det lokale erhvervsliv, som (endnu) ikke støtter Snurretoppen.

Trods udfordringerne med den nuværende corona-situation og nedluk til følge, regner formanden med, at økonomien kommer til at balancere i 2020; dog forudsat, at der ikke kommer større uforudsete udgifter til. Til gengæld er der i prognosen for resten af året justeret i antallet af biografpublikummer, da bestyrelsen har en formodning om, at nogle vil være tilbageholdne med at gå i biografen, når samfundet igen åbner op.

Og planen er indtil videre, at afholde generalforsamling ultimo maj.
rmh

Skriv en kommentar