(Last Updated On: 21. juni 2019)

Her ses Hanne Olsen, den nu tidligere formand for Støtteforeningen Snurretoppen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Efter 33 år som støtteforening til det lokale kulturelle mødested, Snurretoppen, har Støtteforeningen Snurretoppen valgt at nedlægge sig selv.

Det blev enstemmigt besluttet på først den ordinære generalforsamling den 16. april og sidenhen en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 11. juni, hvor kun bestyrelsen var mødt op.

– Jeg havde jo håbet på, at der ville dukke nye kræfter op på den ekstraordinære generalforsamling. Jeg havde taget alle papirerne med i håbet om at få lov at overdrage til andre. Men desværre kom der ingen, fortæller formand gennem alle årene, Hanne Olsen.
Støtte gennem 33 år

Støtteforeningen blev stiftet samtidig med åbningen af Snurretoppen i 1986. Gennem alle årene har det fungeret som et kulturelt mødested med biografsal, koncerter, teaterforestillinger og andre arrangementer. Stedet drives af frivillig kræfter.

– Dengang Snurretoppen åbnede var støtteforeningen en nødvendig forudsætning for økonomien. Allerede fra begyndelsen af var vi omkring 100 medlemmer, og de sidste par år har der været mellem 70-80 medlemmer, der alle betaler 100 kroner i kontingent. Så vi har årligt støttet Snurretoppen med omkring 8-10.000 kroner til indkøb af mindre inventar i biografen, forklarer Hanne Olsen, der sender en stor tak til alle de medlemmer, som igennem rigtig mange år har støttet biografen. Den hjælp har gjort en stor forskel.

Udover den økonomiske støtte har støtteforeningen gennem årene stået for forskellige aktiviteter såsom modeopvisning, børnediskotek og -fødselsdage, julepyntning og de to forestillinger for børn i sommerferien, som er en del af Aktiv Sommerprogrammet.

Også i år vises to børnefilm under Aktiv Sommer, og det bliver der ikke lavet om på, selvom foreningen nu er nedlagt, lover formanden, som oplyser, at netop denne aktivitet bliver fortsat, bare med to fra arbejdsgruppen.

Vedtægtsændring

At støtteforeningen nu er nedlagt, sker som en konsekvens af, at man på Snurretoppens generalforsamling den 4. marts i år besluttede at gennemføre en vedtægtsændring.

En vedtægtsændring, der udelukker støtteforeningen fra at sidde i bestyrelsen for Snurretoppen. Forslaget blev vedtaget med stemmer 20 for, mens ni stemte imod.
Det ærgrer formanden, der som repræsentant for Støtteforeningen også har siddet i Snurretoppens bestyrelse alle årene.

– Vi har i støtteforeningens bestyrelse drøftet, at når de ikke længere vil have os med i bestyrelsen, så har vi mistet vores eksistensberettigelse, siger Hanne Olsen.

Hun har en fornemmelse af, at der kan ligge personspørgsmål til baggrund for vedtægtsændringen, og at man i Snurretoppen kan have haft overvejelser om, hvem der ville afløse hende på formandsposten – omend det ikke var aktuelt på nuværende tidspunkt. For Hanne Olsen ville gerne være fortsat som formand for støtteforeningen nogle år endnu.

Og hun ærgrer sig over, at det er gået, som det er.

– Jeg er ikke ude på at skade biografen. Den har været mit andet hjem i mere end 30 år, og jeg havde som sagt håbet, at der var andre, som ville køre foreningen videre. Det var der desværre ikke, og så var der ikke andre muligheder end at lukke foreningen ned, slutter hun.

Et principielt spørgsmål

Bjarne Hendrichsen, der er formand for Snurretoppens bestyrelse beklager, at støtteforeningen har valgt at nedlægge sig selv.

– Den har historisk haft en stor betydning for, at vi i dag har et kulturhus på Stevns. I begyndelsen var bidragene fra støtteforeningen en forudsætning for driften af huset. I dag spiller den en mindre rolle, men vi er glade for den støtte og de bidrag, som vi har fået fra støtteforeningen, siger han.

Han begrunder vedtægtsændringerne med, at der er tale om et principielt spørgsmål om, at bestyrelsen alene vælges af arbejdsgruppens medlemmer – med én undtagelse: at Kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem til bestyrelsen.

– Personligt beklager jeg, at støtteforeningen reagerer, som den har gjort, men jeg kan godt følge princippet om, at det er medlemmerne, der alene vælger bestyrelsen, siger han.

– Spørgsmålet er principielt – og for at understrege det, har vi tilbudt, at Hanne Olsen fortsat kan deltage uden stemmeret i vores bestyrelsesmøder. Men det har hverken hun eller støtteforeningen ønsket, siger Bjarne Hendrichsen.
rmh

Skriv en kommentar