(Last Updated On: 2. marts 2021)

Anne Munch gav en politisk og personlig vurdering af jobbet som socialarbejder

Politik: I disse corona-tider er det ikke spor mærkeligt at generalforsamlinger udskydes og nytårskure afholdes i februar, som det skete for Socialdemokratiet på Stevns og i Faxe i sidste uge.

Anne Munch, som fik flest stemmer på Socialdemokratiet Stevns’ opstillingsmøde i 2017, fortalte om arbejdet i socialsektoren. (Pressefoto)

Det nye plejecenter

Faxe-kredsens folketingsmedlem, Tanja Larsson, havde inviteret til politisk nytårstaffel med temaet corona.

En af oplægsholderne var Anne Munch, S-medlem af kommunalbestyrelsen på Stevns, og bl.a. medlem af Social- og Sundhedsudvalget, og så plejehjemsassistent i det civile liv, hvorfor det var nærliggende, at hun så på coronaperspektivet set fra hjemmeplejen.

Anne Munch fremhævede beslutningen om Stevns’ nye plejecenter, og hun glædede sig til en spændende proces frem mod juni 2023, hvor de første borgere kan flytte ind.

– Vi er lykkes med at forøge budgettet til social- og sundhedsområdet, så der i større grad er sammenhæng mellem de opgaver, der skal løses og den økonomi, der tildeles, lød det og hun fortsatte:

– Det er også værd at nævne, at vi har effektiviseret på tomgangslejen af vores ældreboliger. Det har været svært at udleje mange af ældreboligerne, måske fordi en del af dem er utidssvarende eller ligger for langt udenfor mulighed for indkøb og lignende, sagde hun og vendte sig mod botilbud og psykiatricenter Brohøj.

– Andre kommuner har fået øje på vores tilbud. Og vi ønsker at sælge pladser til andre kommuner. Der bliver og der skal stadig udvikles på stedet. Det er godt for stedet, at borgere flytter ind og skaber et levende fællesskab, forklarede Anne Munch.

Sårbare ældre og demente

Den socialdemokratiske politiker nævnte også kommunens demenspolitik, der netop er vedtaget, kiggede frem mod, at det nye Medborgerhus i Strøby Egede kommer i drift, og vendte sig så mod corona-situationen.

– Som i andre kommuner har det sidste år været fyldt med udfordringer i forhold til corona. Jeg synes, vi er kommet hertil, hvor vi er nu, ved at samarbejde, byde ind med ideer til løsninger, være omstillingsparate og yde noget mere end vanligt, på kryds og tværs af Stevns, sagde hun og roste de ansatte for at have taget opgaver, der normalt ikke lige ligger til højrebenet.

– Vi er i Social- og sundhedsudvalget blevet orienteret om situationen i Stevns. Der har været et højt niveau af information. Vi har meget ofte hørt om de sårbare ældre på plejehjemmene og hvordan vi bedst kan beskytte dem for risikoen med at blive smittet, men jeg syntes vi har glemt de mindst ligeså sårbare hjemmeboende demente, understregede Anne Munch.

– For hvad med fru Olsen, som igennem flere år er gået fra sin bolig over på centeret for at spise middag med de samme kendte personer. Hun sidder nu alene i sin bolig hver dag, har mistet modet på fremtiden, keder sig, er ensom og demensen er stærkt fremskreden. Hele hendes netværk er væk. Hun får ikke det at spise og drikke hun har behov for, der er ikke nogen til at huske hende på det. Og døgnplejen har ikke mulighed for at støtte mere op.

Krammer og trøster

Anne Munch forudser en stor gruppe af ældre, som bliver meget udfordret på bevægeapparatet, som er ensomme, depressive, som er inaktive, ikke formår at skabe eller opretholde sociale relationer, er i dårlig ernæringstilstand, hvis demens hurtigt udvikler sig, og at efterspørgslen på demensboliger bliver langt større end den er i dag.

– Jeg synes det til tider er rigtig svært at være omsorgsgiver og yder. Det er umenneskeligt ikke at kramme og trøste gamle fru Hansen, når hun ikke kan finde far og mor, eller når hr Nielsen ikke kan forstå, hvorfor ungerne ikke kommer hjem fra skole fordi der skal høstes, siger hun og slutter:

– Så vi krammer lidt, trøster og holder i hånd, når disse episoder opstår. Men vi lader os teste og vaccinere, håber på det bedste. Hvordan kan man andet?, sluttede Anne Munch.
sky

Skriv en kommentar