(Last Updated On: 1. juni 2021)

Du skal vaske dine hænder og børste dine tænder – har vi lært fra barnsben. Det med hænderne er meget aktuelt i disse coronatider, så mange børn og voksne har allergi af al den sæbe vi bruger.

Det med tænderne er mere problematisk, især for de mennesker, der gennem årene ikke har haft råd til regelmæssige besøg hos tandlægen. Vedligehold af tænder er lige så vigtig som pleje af resten af kroppen. Og vi er mange, der undrer os over, at tandpleje ikke er en del af det i øvrigt offentlige og skattebetalte sundhedssystem.

Derfor blev vi glade for i Café Stevnen at få besøg af lederen og souschefen fra Stevns kommunale tandpleje, som orienterede os om den nye lov (Lov nr 1053 der træder i kraft den 1. juli 2021) om Socialtandpleje, som rettes mod nogle af vores daglige gæster i Café Stevnen.

Loven retter sig mod:

”Borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje”.

Så nu er der håb for en særlig gruppe at få hjælp, når bisserne plager, når fortænderne mangler, når forfaldet betyder manglende tyggeevner m.v. En mulighed som for mange har været uden for økonomisk rækkevidde i mange år.

I praksis henvises borgeren til kommunal visitation for vurdering af vedkommendes behov for tandpleje.

Med venlig hilsen
Jette Balslev, konstitueret leder Café Stevnen
Algade 33 C
Store Heddinge

Skriv en kommentar