(Last Updated On: 5. oktober 2021)
Kære Flemming Petersen.
Jeg har med stor interesse læst dit svar på vores læserbreve i Stevnsbladet – er bare overrasket over, at vores grønne område i Søvold ikke er et af de områder, som kommunen har udlagt til biodiversitet i ‘Stevns skaber liv’. Formoder, at forvaltningen har glemt at orientere dig om områdets helt unikke vigtighed og betydning!
På Søvold arealet er der et mylder af liv. Vigtigst af alt har vi en bestand af den fredede orkide Majgøgeurt. At den er fredet betyder, at dens levesteder ikke må ødelægges. Det betyder også, at alle form for dræning i et større område rundt om Majgøgeurtens levested ikke kan finde sted, for det vil ændre hydrologien = ødelægge dens levested. Derfor kan I IKKE bygge sommerhuse på store dele af arealet.
Det undrer derfor mange, at kommunen inden de kaster et forslag op om at ødelægge vores grønne område, ikke har foretaget en miljøscreening. Det var først i fredags, erfarede vi, at kommunens biolog var ude for at besigtige området. En håbløs opgave, han var sendt ud på. For Majgøgeurtens rosetblade forsvinder, lige så snart den er færdig afblomstret, som man også ser hos fx. Anemone, Tulipan og Krokus. Så der er intet at se nu! Intet at finde!
På den baggrund forventer vi, at det grønne område i Søvold består som Strøby Ladeplads’ eneste grønne åndehul, samt at alle planer om udstykning skrinlægges.
Med venlig hilsen
Thelse Pedersen
Svalemosevej 20
Strøby Ladeplads

Skriv en kommentar