(Last Updated On: 2. november 2020)

Sidste år godkendte kommunalbestyrelsen at sætte Strøbyhjemmet til salg. Brugerne skulle i stedet flytte deres aktiviteter til Acaciebo, hvor Solstrålen holder til i dag, og Solstrålen skulle så flytte til ombyggede lokaler på Lodbjerggårdsvej. Den beslutning er nu ændret og begge brugergrupper skal deles om Acaciebo.

Acaciebo skal fremover huse både Solstrålen, som i dag råder over hele huset på Acacievej 54 i Strøby Egede, og de ældreforeninger, som i dag holder til på Strøbyhjemmet i Strøby. (Arkivfoto)

Af: Rikke Michael Hansen

Strøby Egede: Trods protester fra nuværende brugere af Strøbyhjemmet har politikerne i Stevns Kommune valgt at holde fast i beslutningen om at sætte stedet til salg.

– Strøbyhjemmet er både i dårlig stand, en økonomisk byrde og så har vi ikke brug for boligerne, fordi behovet for ældreboliger bliver opfyldt andre steder i kommunen. Derfor fastholder vi et salg, og den proces går i gang meget snart, siger borgmester Anette Mortensen (V).

De ældreforeninger, som i dag gør brug af Strøbyhjemmet, skal istedet flytte deres aktiviteter til Acaciebo på Acacievej 54 i Strøby Egede. Her er i dag Stevns Kommunes tilbud til unge med svær autisme, Solstrålen, og sidste efterår blev det besluttet, at dette tilbud skulle flytte til en 163 kvadratmeter stor ejendom på Lodbjerggårdsvej 10.

Væsentlig dyrere istandsættelse

– Det har vist sig, at ejendommen på Lodbjerggårdsvej er i væsentligt dårligere stand og derfor ville blive væsentligt dyrere at sætte i stand, end vi oprindeligt var blevet oplyst, forklarer borgmesteren.

Der blev for et år siden, da planen om rokaden blev lanceret, afsat 1,2 million kroner til istandsættelsen af Lodbjerggårdsvej 10, mens istandsættelsen af Acaciebo dengang blev beskrevet som minimal for at kunne tages i brug som aktivitetshus.

– Hvis bygningen på Lodbjerggårdsvej skulle sættes i stand til den standard, som vi har lovet forældrene, vil det koste over dobbelt så meget, som vi har budgetteret med. Da forældrene samtidig har ønsket at blive på Acaciebo, og der heldigvis er god plads til, at det kan lade sig gøre, har vi valgt at efterkomme ønsket, siger udvalgsformand for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen (S), og han uddyber gerne, hvorfor beslutningen har ændret sig:

– Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi har fået en superdårlig vejledning fra forvaltningen, der fortalte os, at Lodbjerggårdsvej var egnet til autismebørnene efter en mindre ombygning, siger han.

Istedet bliver ejendommen på Lodbjerggårdsvej nu sat til salg, mens Acaciebo bliver indrettet, så huset kan fungere som aktivitetshus for både ældreforeningerne og Solstrålen. Bygningen skal tilpasses, så den kan imødekomme behovene hos begge brugergrupper.

Plads nok til begge brugergrupper

– Huset på Acacievej er optimalt som aktivitetshus for vores ældre borgere, og da vi undersøgte det i forbindelse med høringsfasen i 2019, kunne vi sætte flueben ved alle de ønsker og behov, brugerne havde til det nye hus. Det kan vi fortsat, efter lidt ombygning, selvom der nu bliver færre kvadratmeter til ældreforeningerne, fortæller Henning Urban Dam Nielsen.

Acaciebo har 420 kvadratmeter lokaler samt 50 kvadratmeter kælder, som nu fordeles sådan, at ældreforeningerne får ca. 300 kvadratmeter samt hele kælderarealet – mod 230 kvadratmeter på Strøbyhjemmet, mens Solstrålen får de resterende ca. 120 kvadratmater.

– Det har været magtpåliggende for os at finde et sted til vores autismeklasse Solstrålen, hvor vi kan imødekomme både hensynet til børnene, de pædagogiske behov, behovet for nærhed til den skole, klassen hører til samt den økonomi, vi har til rådighed. I den proces viste det sig, at den bedste løsning er at blive i Acaciebo, og det er en løsning, jeg er meget tilfreds med og tryg ved, siger formand for Børn, Unge og Læring, Steen S. Hansen (S).

Tydelig adskillelse og egne indgange

– Acaciebo er et godt sted for de unge at være, og nu kan de blive i stedet for at skulle flytte til Lodbjerggårdsvej. Solstrålen har i dag fem elever, et tal der har været stabilt de seneste år, og med 120 kvadratmeter til rådighed er det fuldt ud forsvarligt. Der vil stadig være en god inddeling med mulighed for at trække sig, hvis der bliver behov for det, siger Anette Mortensen, der selv har været på besøg på Acaciebo, og efter besøget er det hendes vurdering, at eleverne i øjeblikket har rigtig god plads fordelt på 22 rum.

– Selvom pladsen reduceres til 120 kvadratmeter vil det absolut være dækkende for deres behov. Ældreforeningerne får også mere plads med denne løsning, end den plads de i dag har på Strøbyhjemmet, og det i en mere tidssvarende bygning, siger borgmesteren.

For at sikre adskillelse, skal Acaciebo ombygges, så huset bliver tydeligt delt op med egne udvendige indgange. Der vil ikke indefra være adgang til hinanden.

Ombygningen af Acaciebo vil udover etablering af en ekstra indgang og adskillelse af de to steder – både indendørs og udendørs også kræve etablering af nye toiletter mm. Ombygningen vil holde sig inden for det oprindelige budget på 1,2 millioner kroner afsat til ombygningen på Lodbjerggårdsvej.

Næste skridt

Beslutningen er politisk, med input fra direktør og forvaltning, og i den kommende tid inviterer Stevns Kommune alle nuværende og kommende brugere af Acaciebo ind i processen, for at sikre, at det ’nye’ hus kommer godt fra start.

I den kommende tid sættes Strøbyhjemmet til salg, og der iværksættes bygningsmæssige ændringer af Acaciebo – herunder handicapvenlige indgange til begge brugergrupper.

Stevns Kommune forventer, at såvel salg som udflytning af ældreforeningerne er afsluttet medio 2021.

Skriv en kommentar