(Last Updated On: 1. februar 2022)

Nogle ting i livet véd vi bare ikke, mens der er andre, som vi heller ikke kan vide, men alligevel, intuitivt og inderligt, kan mærke er rigtigt at gøre for os, også selv om vi ikke kan overskue konsekvenserne, eller forudsige udfaldet. Trosformlen hos Kierkegaard er: At tro = objektiv uvished + subjektiv vished.

Når borgmesteren stiller op i pressen, og i sin tiltrædelsestale ved første kommunalbestyrelsesmøde fortæller, at han i er imod dumpningen af slam i Køge Bugt, er der ikke mange politikere i Stevns Kommune eller borgere, der ikke er enige med ham.

Anderledes er det med kommende vindmøller i Køge Bugt. Der er meningerne blandt politikere og borgere ”Som vinden blæser”. Til forskel for slammen fra Lynetteholm, hvor ingen politikere var indblandet, eller informeret, og kunne have sagt fra. Så er debatten om havvindmøllerne i sin vorden, og Stevns politikere har endog mulighed for at blande sig i debatten. Sørge for at blive inviteret med i projektet. Derfor burde borgmesteren måske lige klappe hesten, inden han ridder ud i horisonten og udmelder sin modstand imod havmøllerne.

Til forskel fra landmøller er havmøller ikke skyld i flagermusedød, eller døden for nogle firben. Millioner af vigtige insekter lider ej heller døden. Naturligvis er der ulemper. F.eks kan nogle sæler forsvinde. Der kunne man råde bod for dumpet slam igennem årene, og gøre forsøg med at få en fiskebestand tilbage, ved hjælp af stenrev. Der også hjælper bunddyr.

Støj fra havmøllerne får vi ikke. Hvorfor vil Stevns’ borgmester så ikke have møllerne? Burde der ikke være en debat om dette, inden udmeldingen, der gør nogen af os klogere og mere vidende.
Drejer det sig om udsigten? Næppe. I samme horisont ser vi Avedøreværket og andre af Københavns større bygninger. Eller Øresundsbroen. Dem ønsker vi nok ikke fjernet. Ej heller de små og store skibe der også kommer forbi. Måske lige bortset fra de skibe, der læsser slammen af.

Vi er mange, der er i tvivl, så lad os få en objektiv debat.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar