(Last Updated On: 16. november 2021)

Rapport fra valgcafé i Hårlevhallen – Stevns Kommune

Af Klaus Slavensky

Mens alle venter valgresultatet, er de forskellige partier ved at ruste sig til de efterfølgende forhandlinger om konstituering, udvalgsposter, valg af borgmester – kort sagt: Magten i Stevns Kommune de næste 4 år.
Stevnsbladet har forsøgt at tage pulsen på nogle  af spidskandidaterne ønsker og forhåbninger, og har stillet dem følgende spørgsmål:

  1. Hvad forventer/håber du af valgresultatet?
  2. Hvilket flertal ser du helst kommer ud af forhandlingerne?
  3. Er der nogle særlige udvalgsformandsposter som dit parti vil gå efter?
  4. Hvilke partier vil du slet ikke samarbejde med?

 

Henning Urban Dam (Socialdemokratiet):


1. At vi som parti går frem, og at vores valgforund kan tælle til 10.
2. Et flertal hvor jeg bliver borgmester, men jeg ser gerne et bredt flertal over midten.
3. Udvalg hvor der arbejdes med børn, unge, social og sundhed.
4. Nok ikke med DF.

Mikkel Lundemann (Konservative):


1. Håber vi går frem til 3 mandater.
2. Et borgerligt med en konservativ borgmester, som bygger på en bred konstituering.
3. Økonomiudvalget, kort og godt.
4. Det vil være svært med en konstituering hvor Enhedslisten er med.

Anette Mortensen (Venstre):


1. At vi får fremgang med blåt flertal.
2. Borgmesterposten med støtte fra et blåt flertal.
3. Det er en del af forhandlingerne.
4. Det er svært at se et samarbejde med Enhedslisten, som har haft svært ved at overholde vores budgetforlig.

Sejer Folke (Enhedslisten):


1. Håber på et rødt flertal og at vi vinder 2 mandater.
2. Det skal bygge på vores valgtekniske samarbejde.
3. Det må være op til forhandlingerne.
4. Der er vi åbne.
5. Politik er ikke kun noget der foregår i KB, så vi vil arbejde vbidere i lokalsamfundet.

Michael Graakjær (SF):


1. Håber vi får 1 mandat, det er det realistiske.
2. En bred konstituering, ikke blokpolitik, for det giver de bedste langsigtede resultater, især ift klima.
3. Der bør etableres et klimaudvalg, med et rådgivende organ.
4. Ikke umiddelbart, det vil de politiske pejlemærker måske vise.
5. Blive ved med at lave politik og påvirke processen.

Lars Barthold Hansen (Liberal Alliance):


1. En fremgang for LA.
2. Vi er gået med i blåt valgforbund for at få en bred konstituering inden for den blå blok. Og så er det op til de radikale hvis de vil med.
3. Teknik og miljø er min kompetence.
4. Kan ikke være kategorisk når forhandlingerne ikke er gået i gang.
5. Det afhænger af opbakningen i lokalbefolkningen, som valgresultatet vil vise.

Line Krogh Lay (Radikale):


1. Håber på at vi får det afgørende mandat.
2. Det brede flertal over midten. Det er en god konstituering vi har nu, for det handler også om værdifællesskab.
3. Vi vil gerne have et udvalg som arbejder med natur, miljø og klima. Og så mangler der et kulturudvalg. Får vi to mandater vil vi gerne i økonomiudvalget.
4. Vil samarbejde med alle i enkeltsager, men det vil nok blive sært med DF og Nye Borgerlige. Der er for langt fra den politik vi ønsker at føre.

 

Skriv en kommentar