(Last Updated On: 28. november 2019)

Jan Østerskov kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand. Alle interesserede har til den 8. december til at melde sig som kandidat.

Jan Østerskov fra Strøby Egede er forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Stevns Spildevand. (Pressefoto)

Stevns: Da en af de forbrugervalgte kandidater fra Stevns har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost i Stevns Spildevand, og da der ikke er nogen suppleanter, holder KLAR Forsyning et supplerende forbrugervalg med henblik på at finde en ny kandidat til bestyrelsesposten samt to suppleanter.

Jan Østerskov, der selv sidder som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Stevns Spildevand og har gjort det i en årrække, kan varmt anbefale andre at stille op.

– Mit hverv som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem er meget givende. Vi har alle en naturlig og stærk interesse i spildevandsområdet, og en plads i bestyrelsen giver både indflydelse og stor indsigt i og viden om de udfordringer, der er på området. Som valgt af de daglige spildevandskunder opnår jeg en enestående mulighed for at formidle kundesynspunktet direkte ind i spildevandsbestyrelsen og kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand, siger Jan Østerskov.

Frist 8. december

Det er frem til den 8. december muligt at melde sit kandidatur via KLAR Forsynings hjemmeside: klarforsyning.dk.

KLAR Forsyning offentliggør kandidaterne mandag den 9. december, mens selve valget gennemføres i uge 3.

Kandidaten, der vælges til bestyrelsen i Stevns Spildevand, indtræder den 1. februar 2020 og er valgt for den resterende valgperiode, som strækker sig til den 31. december 2021.

Man indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, altså med samme rettigheder og pligter.

Hvem kan stille op?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i forsyningsområdet. Eneste krav er, at man har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, som skriver under på, at de støtter kandidaten.

De kaldes stillere, de kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Selve valget foregår elektronisk og starter den 13. januar og slutter den 19. januar 2020. Man kan stemme via computer, mobil og tablet, man skal bare huske at have sit NemID klar.

Læs mere om forbrugervalget på KLAR Forsynings hjemmeside.

Skriv en kommentar