(Last Updated On: 5. november 2019)

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) i dialog med beboere på borgermøde om spildevandsplaner i Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Stevns Kommune havde inviteret til borgermøde i forbindelse med en offentlig høring om spildevandsplanlægningen for dele af Strøby Egede.

Det var samtidig genoptagelse af et projekt, som blev sat på standby for nogle år siden, men som nu forventes gennemført i 2021-2030.

Krav om separatkloakering

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) bød velkommen til de cirka 50 fremmødte borgere, og civilingeniør Heidi Kjær fra kommunens Natur og Miljø-forvaltning gennemgik de to aktuelle spildevandsprojekter for Strøby Egede.

Hele Strøby Egede skal have separatkloakering, fortalte hun, og det indebærer at husejerne selv skal betale for den del af den nye kloakering som skal forbindes med husenes spildevand og evt. regnvand.

Usikkerhed om pris

Det var ikke muligt for tilhørerne at få sat beløb på omkostningerne for den enkelte husejer fra hverken politikere, embedsfolk eller repræsentanter fra Klar Forsyning.

Stevnsbladet har været i kontakt med husejere i det nordlige Strøby Egede, som har været gennem et projektforløb, og her er meldingen at hvis man kan tilvælge etableringen af nedsivningsanlæg som faskiner til regnvand, så slipper man billigere end at tilslutte sig det nye kloaknet.

Bassiner i Solgårdsparken

Derimod var der stor beredvillighed til at svare på en række tekniske spørgsmål om bl.a. planlagte regnvandsbassiner.

Der er allerede etableret et i Solgårdsparken, og der indgår i den nye plan to nye samme sted, bl.a. mellem Ørneterrassen og parkeringspladsen ud mod Stevnsvej.

Der vil samtidig blive lagt rørbassiner under jorden, og selvom der kan komme vand på terrænet op mod boligerne på bl.a. Solsiden, så garanterede Klar Forsyning at det ikke vil sive ind i boligerne.

Regnvandsbassiner

Tiltagene med regnvandsbassinerne er bl.a. at afværge vandet i at ende i Tryggevælde Å og i stedet blive udledt i Køge Bugt, og samtidig mindske forurenet overløb, så røde advarselslamper i mindre grad end i dag vil forhindrer badegæster i at tage en sikkert dukkert uden risiko for bakterier i havvandet.

Målet er at få regnvandsbassinerne til at falde ind i Solgårdsparken som naturlige søer, og med planter som renser vandet.

Det samme formål er baggrunden for tilsvarende bassiner ved Nimgården og Strandroseparken, lød det fra eksperterne.

Men de blev mødt af mange kritiske røster fra bl.a. områdets grundejerforeninger, som rejste spørgsmål om reetablering, privatveje og påbud.

Beboerne blev lovet en dialog om løsningen, og kommunens embedsfolk henviste mange gange til høringsfasen, som slutter den 18. december i år.

I kø efter kloakmestre?

Herefter kommer der en politisk behandling og beslutning i februar 2020, og et nyt borgermøde i maj-juni 2020, hvorfor man når frem til 2021-22 før arbejdet reelt starter.

Der skal to stik ind på hver grund, og husejerne vil få en frist på seks måneder til at få arbejdet udført.

Dette medførte flere spørgsmål om kloakmestrene ville blive en flaskehals, hvilket Klar Forsyning afviste med de hidtidige erfaringer.

Både Klar Forsyning og de kommunale embedsfolk lovede vejledning og dialog med de enkelte husejere.

Tidsplanen for de to første etaper i Strøby Egede strækker sig frem til 2027, og man når givetvis ind i 2030’erne før hele Stevns har fået gennemført alle spildevandsprojekter.

Den store opgave

Det første borgermøde om spildevandsplanerne informerede mere om de store linjer end om konkrete fakta, som en borger sagde, at han havde forventet.

– I dag gælder det et samlet overblik, forklarede udvalgsformand Flemming Petersen.

– Der kommer urenset spildevand ud i Køge Bugt, og det er der ingen som kan leve med. Det er ærgerligt at projektet er blevet forsinket, men opgaven er der stadig, sagde han.

De to første etaper kaldes tillæg 9 og 10 og kan ses på kommunens hjemmeside under søgeordet ’spildevand’.

sky

Spildevandsplaner for Strøby Egede

Områder hvor fælleskloakering skal ændres til separatkloakering

Tillæg 9 – Denne etape omfatter bl.a. :

 

 • Egelundsvej
 • Fortunavej
 • Skovvangsvej
 • Stevnsvej 28-56
 • Strandparksvej
 • Æblelunden
 • Engvangsvej 10 + 11

 

Tillæg 10 – Denne etape omfatter bl.a.:

 

 • Brinken
 • Magnoliavej
 • Nimgårdsvej
 • Pinjevej
 • Acacievej
 • Rønvej
  Trekronervej

 

Skriv en kommentar