(Last Updated On: 18. oktober 2019)

Folketingsmedlem: Jeg går ind i sagen

“De akutte problemer skal løses inden for de næste par uger”, lyder det fra Tanja Larsson, der også vil kontakte transportministeren.

Østbanen: Færre afgange og længere rejsetid.

Politik: Meget tyder på, at Stevns har fået sin egen “Togxit”, idet en række forskellige aktører har kastet sig ind i trafikinvesteringsdebatten om togskinner og statsvej, så det ligner de verserende Brexit-forhandlinger mellem Storbritannien og EU.

Forlænget rejsetid

Fra 15. december kører togene på Østbanen kun med 75 km/t, da skinner og baneinfrastruktur er for slidt til at opretholde en stabil drift med 100 km/t.

Passagererne vil opleve en forlænget rejsetid på mellem 3-7 minutter ved rejser i hele banens længde.

Tidligere har man været nødt til at pille hvert femte sæde ud af togene på Østbanen for at lette på vægten for at kunne køre 100 km/t, men den går altså ikke længere.

Det skaber naturligt furore for både de stevnske pendlere og i de politiske partier på Stevns.

Drop statsvejen

I spørgetiden efter kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober, rejste den tidligere formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening problematikken, og foreslog at droppe projektet med statsvejen og bruge pengene på Østbanen.

Denne idé greb Enhedslisten, som mente, at statsvejen, sammen med forringelserne på Østbanen, vil føre til øget pendlertrafik med bil til skade for både miljø og klima. Derfor: Brug nogle af de 600 millioner kr. på Østbanen i stedet for vejprojektet.
– Selvfølgelig anerkender vi at der er store problemer med at komme til og fra Stevns, siger Sejer Folke (Ø).
– Men vi mener at kommunalbestyrelsens flertal anviser gårsdagens, og ikke fremtidens løsninger. Det betyder ikke, at vi kan undvære privatbilisme på Stevns, men at bilerne hellere skal køre hen til stationerne, i stedet for at køre helt til København, siger han.

Ministerforhandlinger

Borgmester Anette Mortensen (V) afviser forslaget, og mener at Enhedslisten blander tingene sammen.

Til Dagbladet siger hun, at statsvejen vil løse et stort infrastrukturelt problem med et begrænset vejnet på Stevns og lette trafikken.

Vejdirektoratet er for øjeblikket i gang med en såkaldt VVM-undersøgelse, og den 23. august havde borgmester Anette Mortensen og en delegation fra Stevns møde med transportminister Benny Engelbrecht om statsvejen.

Handler om både-og

Stevns-Faxes nyvalgte folketingsmedlem, Tanja Larsson (S), blander sig nu også i debatten, og finder at sagen er mere nuanceret end enten eller.

– Vi mangler veje på tværs i regionen, og statsvejen kan løse noget af dette. Jeg er ikke med på Enhedslistens idé, siger hun til Stevnsbladet.

– Vi er et moderne samfund, og folk skal transporteres fra A til B, og hvis det skal være attraktivt at bo på landet, så skal der trafikinvesteringer til. Vi må finde en løsning på både statsvejen og Østbanens problemer, for folk skal ikke stå og glane efter toget og tage bilen i stedet, lyder det fra Tanja Larsson.

Folketingsmedlem i aktion

Tanja Larsson vil arbejde for at finde penge til både lokalbanen og statsvejen ved at kalde på tværpolitisk samarbejde.

– Jeg er i gang med at samle lokale aktører, bl.a. Faxes og Stevns’ borgmestre, som jeg allerede har aftalt at holde kvartalsmæssige møder med, men de akutte problemer skal løses inden for de næste par uger, lyder det fra Tanja Larsson, der også vil kontakte transportministeren.

Splittet politik

Tilbage står tog togpassagerne på perronen, og bilisterne sidder i kø på vejen og venter på en afklaring.

Østbanen presser for bevillinger ved at gøre livet surt for pendlerne, ministeren siger, at det er Regions Sjællands ansvar, regionen meddeler, at der ikke er penge i kassen, og kommunalbestyrelsen på Stevns er splittet om vej, bane, både-og eller enten-eller.

Imens skal pendlerne indstille sig på forringet togdrift.

sky

 

Skriv en kommentar