(Last Updated On: 26. marts 2018)

Stevns: Nutidens kirker og præster gør et stort arbejde for at trække folk til gudstjenesterne.

Der er babysalmesang, læsegrupper, studiekredse, koncerter og i den kommende tid diverterer mange kirker på Stevns med kombinationen af gudstjenester og påskefrokoster.

Når kirken står tom …

Mange husker måske Preben Uglebjergs revyvise fra 1969, der bl.a. havde disse vers om præsten bag Tjæreborg Rejser:

“Kirken står tom, orglet bruser ikke længre/ingen gider synge med mer’ på Grundtvigs salmer/Men når pastoren sidder med dem på en bar under Sydens palmer/så synger selv de værste/ når de først har smagt lidt på muscatellen/Så han tjener ind på gyngerne/ hvad har mistet på karrusellen.”

Gudstjeneste og påskelam

Men så langt ud kommer præsterne ikke på Stevns. Men ganske mange kirker deltager i trenden om at forene den åndelige føde med den på tallerkenen.

Strøby Kirkelade har et let måltid, den står på lammekølle i Hellested, og både Lyderslev Kirke og Magleby Kirke har både noget til øret og munden.

Sognepræst Lone Balle Olesen fra Magleby forklarer det med, at det giver mening skærtorsdag at spise sammen, som Vor Herre gjorde med sine disciple:

– Det handler om fællesskab, og når man spiser sammen deler man tanker og erfaringer med hinanden. Og fordi det folkelige og det kristne går hånd i hånd, siger hun.
sky

(Foto: Folkekirken.dk)

Skriv en kommentar