(Last Updated On: 28. marts 2022)

I Stevns kommune kan vi få hentet haveaffald to gange årligt. Ganske gratis. Haveaffaldet må tidligst lægges ud til afhentning to dage før indsamlingen, og senest kl. 6:00 på dagen, hvor indsamlingen starter. Et system mange er glade for. Naturligvis.

Men hvornår, hvorfor og til hvem er systemet lavet for? Til os, der selv kan klare opgaven? Til de der har venner eller familie til at hjælpe? Eller har råd til, at sætte en gartner til det hårde arbejde, og lader kommunen hente haveaffaldet? Eller til dem der kører i bil uden krog til traileren ?

Det er i hvert fald ikke lavet til de handicappede eller de svageste ældre, der bor i egen bolig. Til dem, der ikke kan klare opgaverne som at slå græs, klippe hækken, eller fælde et træ, selv, eller har mulighed for at få en hjælpende hånd. Eller have råd til en gartner.

Hvorfor er det kun de stærkeste, der kan selv, eller har pengene til havehjælp, som kommunen ønsker at hjælpe? Ikke de svageste i kommunen, der ikke kan, eller har råd til hjælp. Ja, det kan vi spørge kommunen om. Eller møde borgmesteren på rådhuset, og stille ham spørgsmålet der.

Det har jeg gjort, og glæder mig til at høre svaret, sammen med de svageste hjemmeboende i Stevns Kommune.

På mødet, følte jeg ikke borgmesteren umiddelbart mente, det var helt i orden, at de svageste i vores samfund, ikke får den hjælp, som både borgmesteren selv og jeg kan benytte sig af, til trods det nok ikke er nødigt, for os.

Problemet skal naturligvis igennem udvalg og måske også op på et kommunalbestyrelsesmøde. Hvor man sikkert finder ud af, at sådan har det bare altid været. Eller måske har Stevns Kommune ikke viljen/råd til at hjælpe de svageste ældre hjemmeboende? Er det kun et spørgsmål om penge, kan kommunalbestyrelsen eventuelt vælge kun at hjælpe de svageste hjemmeboende i Stevns Kommune med hjælp til haven, og fjerne deres affald.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar