(Last Updated On: 25. september 2018)

Kære Steen Nielsen,

Du spørger, på hvilke områder indenfor folkeskolen, der skal skæres, for at alle børn kan få helårsbuskort?

Som skatteyder i kommunen anerkender jeg, at det er et næsten umuligt spørgsmål, da alle gerne vil have det hele.

Der er imidlertid flere aspekter i denne sag, som kommunalbestyrelsen ikke fik fremlagt af forvaltningen, som vist oven i købet fremlagde ideen om vinterbuskort som deres egen.

Som mor til to skolesøgende børn, der var kommet i klemme, var det min idé, jf. telefonsamtale med Stevns Kommunes forvaltning, medio juni 2018. Jeg formoder forvaltningen har lavet et notat om telefonsamtalen.

Jeg havde dog ikke troet, at man ville indføre et buskort på forringede vilkår for vores poder, som nok kan undgå at køre ad Maglebyvej på cykel i vinterhalvåret, men som nu, med samme buskort, er afskåret fra at kunne deltage i fritidsaktiviteter efter skole på skolens område, da kortet alene gælder ved kørsel kl. 8, kl. 14.15 og 15.15.

Kortet kan derfor kun bruges som skolebuskort. Helårskortet kan bruges mandag til søndag fra kl. 07.15 til kl. 19.15, juleferie og sommerferie undtaget.

Jeg mener heller ikke, det er rimeligt at skære ned på skolekøkkenet eller andet. Men det undrer mig, at Strøbyskolen, som åbenbart administrerer uddeling af buskort, har prioriteret at give flere børn på 9. årgang fra Valløby helårsbuskort.

Valløbybørnene har dog kun 3 km ad en oplyst cykelsti til skole, mens vores børn har mere end 6 km, heraf 3,5 km ad en uoplyst, u-optrukken landevej, uden cykelsti, hvor biler og tung trafik må køre 80 km i timen.

Måske du har en fornuftig forklaring på skolens prioritering? Måske det var her, man burde kigge efter midlerne?

Venlig hilsen

Maj Heilmann Hansen

 

Kære Maj Hansen

Det er ikke Strøbyskolen der bestemmer hvem der har ret til buskort eller ej.

Det gør nogle bestemmelser i Folkeskoleloven, og så kommunalbestyrelsen, som den netop gjorde på sidste møde.

Det var også pointen i min bemærkning, som er citeret i diverse aviser: At det er nemt at udstede buskort, når andre skal betale (skolens kasse betaler).

Om I har ret til buskort eller ej, forholdt jeg mig ikke til.

Med venlig hilsen

Steen Nielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (S)

 

Skriv en kommentar